WEERT - Op verzoek van de Nederlandse politie hebben de autoriteiten in Polen maandagochtend een verdachte in Polen aangehouden. Het gaat om een 40-jarige Poolse man die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van de bewoner van een pand aan de Vlasvenweg in Weert.

Naar aanleiding van technisch, tactisch en informatie onderzoek kwam het onderzoeksteam de verdachte op het spoor, waarna er contact gelegd is met politie en Openbaar Ministerie in Polen. Dit leidde tot de aanhouding van een tweede verdachte in dit onderzoek.

Eerdere aanhouding
Al eerder, op 18 juli jl. werd een 39-jarige vrouw aangehouden. Zij zit nog steeds vast en in beperkingen.

Onderzoek
Op 10 juli jl. troffen de hulpdiensten in een woning aan de Vlasvenweg in Weert het stoffelijk overschot van een man aan. Het bleek om de bewoner te gaan. In de woning had brand gewoed. Uit onderzoek kwam naar voren dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven was gebracht.

Direct daarna startte een grootschalige rechercheteam met het onderzoek.

Overlevering
De aangehouden verdachte zit momenteel vast in Polen. Door de Nederlandse politie zal een verzoek tot overlevering aan Nederland gedaan worden. De verdachte kan dan kiezen voor de zgn. ‘korte of lange’ procedure. Kiest hij voor de ‘korte’ procedure dan zal hij op korte termijn aan Nederland uitgeleverd worden. Op het moment dat hij de keuze maakt voor de ‘lange’ procedure kan dat nog enige tijd op zich laten wachten. Een rechter in Polen zal dan een beslissing hierover moeten nemen.

Voortgang onderzoek
Met de aanhouding van deze tweede verdachte is het onderzoek niet afgerond. De rol en betrokkenheid van beide verdachten dient nader in beeld gebracht te worden. Ook wordt niet uitgesloten dat er mogelijk nog meer aanhoudingen kunnen volgen. Nog steeds geldt dat als er mensen informatie hebben over dit geweldsincident die nog niet gedeeld is met de politie, dit alsnog te doen. Dit kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.