VENLO - Een omwonende had beroep aangetekend tegen de aan Stichting Islamitisch Centrum Venlo verleende omgevingsvergunning. De rechtbank Limburg heeft dit beroep ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning is door burgemeester en wethouders verleend voor een naschoolse opvang met overnachting in een bestaand gebouw, waarbij de doelgroep wordt gevormd door met name islamitische meisjes in de tienerleeftijd.

De rechtbank vindt de vrees van de omwonende voor parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties niet terecht. Dat geldt ook voor zijn vrees voor nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dit betreft volgens de rechtbank niet nader onderbouwde subjectieve gevoelens en veronderstellingen. De geloofsstroming van de initiatiefnemers en deelnemers kan geen rol spelen in de gemeentelijke besluitvorming over de omgevingsvergunning.