BLERICK - Twee inwoners uit Blerick hebben onlangs een ‘last onder dwangsom’ opgelegd gekregen voor drugshandel op straat. Het doel van de dwangsom is het bestrijden van overlast en het bevorderen van de veiligheid. De hoogte van de dwangsom is 5.000 euro per elke geconstateerde overtreding van artikel 2:74 van de APV, met een maximum van 20.000 euro. In 2020 werd aan drie personen een last onder dwangsom opgelegd.


Een dwangsom wordt opgelegd door de burgemeester. Het is een extra middel om de drugsoverlast in een wijk aan te pakken. De burgemeester kan een dwangsom opleggen zowel aan de straathandelaar als aan de koper van drugs.

Extra aandacht
De politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst werken onder de naam Pandora nauw samen om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Criminaliteit in de wijken moet stoppen. Dit gebeurt door gerichte acties, onderzoeken en controles. Het opleggen van een dwangsom kan helpt daarbij. Als iemand een dwangsom krijgt opgelegd geldt deze voor de hele gemeente Venlo. De komende periode heeft de politie extra aandacht voor locaties waar drugsoverlast is.

Overlast melden
Drugshandel en drugsgebruik gaat gepaard met overlast en criminaliteit. Kwekerijen en drugslabs zorgen ook voor onveilige situaties in woonbuurten. De gemeente en de politie gaan dit daarom zoveel mogelijk tegen. Oplettende inwoners helpen daarbij. Ervaar je drugsoverlast? Bel dan met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de melding daarna door naar de politie.