MEIJEL - De minister mocht overgaan tot het opleggen van een boete aan een huisarts in Meijel vanwege het overtreden van de Geneesmiddelenwet. De boete is ook evenredig. Dat oordeelt de meervoudige kamer van de rechtbank Limburg.


Boete

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan de huisarts een boete van 3.000 EURO opgelegd omdat hij de geneesmiddelen Hydroxychloroquine en Ivermectine had voorgeschreven aan een patiënt voor het behandelen van een Covid-19 infectie. De huisarts is het hier niet mee eens. Hij vindt, onder andere, dat er geen sprake is van een overtreding van de Geneesmiddelenwet en verder vindt hij de boete ook niet passend en evenredig.


Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de huisarts de Geneesmiddelenwet heeft overtreden. De Geneesmiddelenwet is op dit punt voldoende duidelijk. Off-label voorschrijven van geneesmiddelen, zoals de huisarts heeft gedaan, mag alleen als daarvoor binnen de beroepsgroep protocollen en standaarden ontwikkeld zijn of in ontwikkeling zijn die het voorschrijven van deze geneesmiddelen toestaan of aanraden. Op het moment van de overtredingen was dat niet het geval in Nederland. De minister was dan ook bevoegd om een boete voor deze overtredingen op te leggen aan de huisarts. Ook vindt de rechtbank de boete die is opgelegd niet te hoog. "