NOORD-LIMBURG - De politie heeft zondag op vijf plaatsen in Noord-Limburg 31 boetes uitgedeeld in buitengebieden. De boetes werden gegeven voor geslotenverklaringen, het niet volgen van aangegeven routes, loslopende honden en voor inrichtingseisen voor motoren.


De controles vonden plaats in Mook, Plasmolen, Well, Geysteren en Vredepeel tussen 8 en 14 uur. Het ging om een gezamenlijke actie waarbij diverse partners betrokken waren zoals de Koninklijke Marechaussee, gemeenten, de Groene Brigade en natuurbeheerders.

Aanleiding voor de controles waren de druk op de natuur die in deze coronatijd groot is. Zo is er overlast van achtergebleven zwerfvuil en houden sommige recreanten zich niet aan de regels. Daarnaast is het broedseizoen in volle gang en gaan reeën in deze tijd lammeren.