NOORD-LIMBURG - De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven vandaag de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp van inwoners goed bij gebruiken.


Met de campagne worden de 280.000 inwoners van de regio ervan bewust gemaakt dat er ook in hun steden, dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die de samenleving ondermijnen. Inwoners kunnen een actieve rol spelen in het tegengaan van crimineel gedrag.

Burgers kunnen zorgen voor een veilig(er) Noord-Limburg door niet weg te kijken als ze iets vreemds zien, maar dit anoniem te melden via de politie of Meld Misdaad Anoniem.

De gemeentes werken al langer samen en trekken integraal op met partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Provincie Limburg, het RIEC, de Arbeidsinspectie en Meld Misdaad Anoniem. Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas is portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg: "Het is belangrijk dat we onze krachten bundelen en dat de alertheid en bewustwording omhoog gaat. Als je niet weet waar je op moet letten als inwoner, kan het zomaar gebeuren dat er ergens een opslagplaats voor gestolen spullen, een XTC-lab of hennepkwekerij opduikt. Dat moeten we voorkomen.”

Het programma Veiligheid bestaat uit verschillende projecten die elkaar versterken en het criminelen lastiger maken om hun activiteiten in Noord-Limburg te ontplooien. Denk hierbij aan de invoering van een Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied; burgers bewuster maken van signalen die horen bij georganiseerde criminaliteit; controles van het ACT! intergemeentelijk interventieteam Noord-Limburg; het versterken van de gezamenlijke informatiepositie door innovatieve opsporings- en controlemethoden; herbestemmen van leegstaand agrarisch vastgoed; verbeteren van de integratie van arbeidsmigranten; weerbaarder maken van ondernemers tegen ondermijning én het aanpakken van criminaliteit op vakantie- en recreatieparken.

“Belangrijk is om alle inspanningen zichtbaar te maken en burgers bewuster te maken van hun rol. Dat doen we met deze campagne. Bij signalen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is het van belang om niet weg te kijken, maar te melden. Eén tip kan al leiden tot een onderzoek. Twijfel niet als je iets verdachts ziet. Bel de politie of Meld Misdaad Anoniem. Alleen samen houden we Noord-Limburg veilig”, aldus Ryan Palmen.

De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg. Voor meer informatie, bezoek https://www.kijknietweg.eu/