HEIJEN - Donderdagochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een reanimatie van een kind in een woning aan de Sleedoornstraat. Het éénjarig jongetje is ondanks de inzet van de hulpdiensten helaas overleden.


Bij overlijdens zijn niet altijd direct doodsoorzaken vast te stellen. Ook bij het overlijden van dit éénjarige kind is dit het geval. In dergelijke situaties is het gebruikelijk dat middels onderzoek wordt geprobeerd een beter beeld van het overlijden te krijgen. Ook bij het overlijden van het één-jarig kind uit Heijen wordt nu middels aanvullend onderzoek geprobeerd een beter beeld van de doodsoorzaak te verkrijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een schouw op het lichaam of het uitvoeren van een sectie.

Meer informatie wordt uit piëteit met de nabestaanden op dit moment niet vrijgegeven. Er is ook nog geen tijdspad te geven over wanneer er wel meer informatie kan worden bekend gemaakt. Dit alles hangt af van het verloop van het onderzoek. In een dergelijk precaire situatie staat secuur en nauwgezet onderzoek voorop.