HORST/TIENRAY - Het Openbaar Ministerie (OM) Limburg heeft 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen een 20-jarige man uit Tienray. De man wordt ervan verdacht de 21-jarige Guus Janssen uit Horst opzettelijk om het leven te hebben gebracht door hem in zijn buik te steken met een mes. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

“Niet alleen voor de nabestaanden is dit een onmisbaar verlies. Voor de gehele gemeenschap in Horst heeft deze gebeurtenis ontzettend veel impact gehad. Dit is zinloos geweld. Het had niet hoeven én niet mogen gebeuren”, aldus de officier van justitie.

Op maandag 28 februari tijdens carnaval werd het slachtoffer door de verdachte neergestoken op het Sint Lambertusplein in het centrum van Horst toen hij een ruzie wilde sussen. Na de fatale steekpartij werden de carnavalsactiviteiten stilgelegd. Later die avond hield de politie de verdachte aan op basis van getuigenverklaringen.

Doodslag

De verdachte wordt doodslag ten laste gelegd. Het kan niet anders, zo wordt geconcludeerd uit de gedraging van de verdachte, dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het veroorzaken van de dood bij het slachtoffer heeft aanvaard.

Jeugddetentie en jeugd-tbs

Deskundigen komen tot de vaststelling dat onder meer de psychische stoornis, het impulsieve handelen van de verdachte en de onrijpe persoonlijkheidsontwikkeling van de verdachte van invloed zijn geweest en om die reden sprake is van een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Volgens het OM bestaat er dan ook voldoende aanleiding het jeugdstrafrecht toe te passen. Naast de jeugddetentie voor de duur van 2 jaar eiste de officier het opleggen van de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, ook wel jeugd-tbs genoemd). Deze maatregel kan worden opgelegd bij ernstige misdrijven, als er sprake is van ‘psychische problemen’ bij de jongere, de beveiliging van de maatschappij dit nodig maakt en de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte.

“De zaak van vandaag laat zien welke ernstige, onomkeerbare gevolgen het dragen van een mes kan hebben. In de media zien we helaas talloze voorbeelden van jonge mensen die messen bij zich dragen en niet schromen deze bij het minste of geringste te gebruiken, niet zelden met fatale gevolgen. Dergelijke feiten wakkeren gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving aan”, besluit de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.