LIMBURG - De extreme wateroverlast in Limburg raakt ook de politie. De politie is één van de schakels in de keten van de hulpverlenende diensten. Ook politiemensen zijn druk in de weer, om te zorgen dat ook de andere hulpdiensten hun werk ongestoord kunnen blijven doen.


Onze inzet

Wij houden er toezicht op dat hulpverleners ongestoord hun taken kunnen uitvoeren waarbij verkeersstromen kunnen worden omgeleid en – naar behoefte – afzettingen kunnen worden ingericht. Dat doen we met veel politiemensen, ook van andere eenheden.

Veiligheid

Waar nodig leiden wij mensen weg van locaties als hun veiligheid in het geding dreigt te komen of als het om de veiligheid van hulpverleners gaat. Mensen die niet woonachtig zijn in de getroffen gebieden worden dringend verzocht om daar weg te blijven, zodat de hulpdiensten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Als dat nodig is, treden wij op om de openbare orde te handhaven. We zijn er om te helpen en te ondersteunen.

Woordvoering via Veiligheidsregio

In Zuid-Limburg is een publieksinformatienummer, een speciaal telefoonnummer, ingericht voor algemene vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51.

De woordvoering over de maatregelen en de gevolgen van de extreme wateroverlast ligt bij de Veiligheidsregio Zuid- of Noord-Limburg. Neem voor persvragen contact op met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg via telefoonnummer 088 - 16 88 565 of met de Veiligheidsregio Limburg-Noord via telefoonnummer 088-1190 111. Of met de betreffende gemeente of hulpdienst.