VENLO - Een 46-jarige man uit Venlo is vandaag door de rechtbank Limburg vrijgesproken van witwassen. Hij is wel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden voor hypotheekfraude. Die heeft hij samen met zijn 41-jarige partner gepleegd. Ook zij is daarvoor vandaag veroordeeld en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden opgelegd.

Witwassen

De mannelijke verdachte werd ervan verdacht dat hij over de jaren 2012 tot en met 2015 ruim 200.000 euro meer geld heeft uitgegeven dan hij ontving aan legale inkomsten. Volgens de officier van justitie beschikte hij daarom over een criminele inkomstenbron en was er sprake van witwassen. De verdachte heeft steeds ontkend en gezegd dat hij meer legale inkomsten had, zoals bijvoorbeeld contant betaalde huur van zijn vele huurders. Ook zei hij minder geld te hebben uitgegeven dan de officier van justitie denkt, bijvoorbeeld aan verbouwing van zijn panden, doordat hij alles voordelig en handig heeft aangepakt.

De rechtbank heeft na uitgebreid onderzoek van de financiën geschat dat de verdachte een bedrag van ongeveer 100.000 euro meer heeft uitgegeven dan hij kan verantwoorden op basis van zijn legale inkomsten. Toch is de rechtbank er niet van overtuigd dat het “niet anders kan zijn” dan dat deze 100.000 euro crimineel geld was.

Hier is een aantal redenen voor. Het klinkt veel 100.000 euro, maar over 4 jaar verdeeld is dit 25.000 euro op jaarbasis. Dat is geen groot bedrag wanneer dit wordt afgezet tegen de vele panden die de mannelijke verdachte heeft verhandeld, nog in bezit heeft en zijn totale geldstroom per jaar. Ook bestaat een groot deel van het bedrag van 100.000 euro uit geschatte verbouwingskosten. Die schatting heeft per definitie een foutmarge. Bovendien is hij een handelaar met goede onderhandelvaardigheden en verdient hij met handigheidjes zijn geld. Door die handigheid zouden de kosten best eens behoorlijk wat lager kunnen uitvallen dan geschat. Heel belangrijk is tot slot dat iedere aanwijzing ontbreekt voor een concreet strafbaar feit waaruit het geld afkomstig zou zijn.

Dit maakt dat de rechtbank de man heeft vrijgesproken van witwassen.

Valsheid in geschrifte
De rechtbank heeft beide verdachten veroordeeld voor hypotheekfraude die zij samen hebben gepleegd. De mannelijke verdachte heeft een valse werkgeversverklaring en valse loonstroken op naam van zijn onderneming opgemaakt voor de vrouwelijke verdachte. Ook heeft hij geld naar haar overgemaakt waardoor het leek alsof zij voor de onderneming werkte. De vrouwelijke verdachte heeft deze valse documenten vervolgens ingediend bij de ING Bank waarna de ING Bank een hypotheek aan haar heeft verstrekt.

Straf

De officier van justitie heeft voor de mannelijke verdachte een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist. Voor de vrouwelijke verdachte eiste hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken. De rechtbank komt tot een gevangenisstraf van een aanzienlijk kortere duur voor de mannelijke verdachte.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de vrijspraak voor het witwassen in de zaak van de mannelijke verdachte en de grote media-aandacht voor de zaak waardoor zij beiden en hun kinderen op negatieve wijze zijn aangekeken in hun omgeving. Dit is extra vervelend omdat er pas na ruim 3 jaar vonnis is gewezen. Dit kwam onder andere omdat het zo lang duurde alle financiën op een rijtje te zetten. Dit alles brengt de rechtbank ertoe om aan de mannelijke verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden op te leggen en aan zijn partner een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Ontneming
De rechtbank verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel omdat de mannelijke verdachte is vrijgesproken van witwassen.