DE KOOG - Ecomare heeft een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling: Doggerland. Het is een reizende tentoonstelling die bij Ecomare een eigen, Texels tintje heeft gekregen. Doggerland neemt de bezoeker mee naar het verleden van de Noordzee, toen hier geen zee was maar land. In het steppelandschap tijdens de ijstijden leefden grote zoogdieren én mensen. Fossiele botten en vondsten van prehistorische gereedschappen en gebruiksartikelen illustreren het verhaal van deze verdwenen wereld in de tentoonstelling in Ecomare.


Tijdens de ijstijden in het pleistoceen kon je van hier naar Engeland lopen. Over de steppe waar wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, wisenten, wolven en beren de dienst uitmaakten. De eerste mensachtigen verschenen een miljoen jaar geleden, later kwamen de Neanderthalers. Nog later, zo’n 16.000 jaar geleden, moderne mensen. Hun werktuigen van botten, gewei en steen zijn te zien in de tentoonstelling.

De vaste tentoonstelling van Ecomare behandelt vooral het heden en mogelijke toekomst van de Noordzee. In Doggerland kunnen bezoekers van Ecomare nu ook het verleden ervan ontdekken. Doggerland past daardoor prachtig in het aanbod van het museum. Conservator Arthur Oosterbaan is enthousiast over de Texelse aanvullingen: “We tonen in een aparte vitrine vondsten uit privécollecties van Texelse verzamelaars. Het levensechte model van een wolharige neushoorn uit de collectie van Ecomare is een blikvanger in de tentoonstelling. Samen met de fossiele botten van grote ijstijdzoogdieren illustreert hij de dierenrijkdom van Doggerland.”

De meeste dieren van Doggerland zijn inmiddels uitgestorven. Dit geldt ook voor de vroege menselijke bewoners, zoals de Neanderthalers. Ongeveer 8000 jaar gelden verdween Doggerland definitief onder de golven. Arthur Oosterbaan: “

Als ik bedenk hoe Doggerland ten onder is gegaan, vraag ik mij af hoe het zal gaan met ons land.”

Voor de opening van Doggerland waren Texelaars met de naam Dogger uitgenodigd. De tentoonstelling werd geopend door kunstenaar Door Dogger. Door maakt kunst van moderne, plastic aanspoelsels die zij op het strand vindt. Een deel van de fossielen die in de tentoonstelling te zien zijn, zijn ook gevonden op het strand. Ze zijn voornamelijk door zandsuppleties op het strand terechtgekomen. De meeste Doggerlandvondsten zijn opgevist door vissers.

Doggerland blijft een jaar te bezichtigen bij Ecomare.

De tentoonstelling is georganiseerd binnen het project Onder Ons van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de VriendenLoterij. Dankzij genereuze steun van de VriendenLoterij kan het RMO in samenwerking met 10 Nederlandse musea de rijkscollectie archeologie in de periode 2023 – 2027 door Nederland laten reizen, met als doel om zoveel mogelijk mensen in Nederland de kans te geven deze rijkscollectie in hun eigen regio te bewonderen.