VENLO - Het college van Venlo presenteert vandaag zijn laatste begroting van deze collegeperiode. In deze sluitende begroting zien we dat grote projecten volop in uitvoering zijn en is er veel aandacht voor bewonersinitiatieven. De Venlose woonlasten, waar de gemeente voor aan de lat staat, stijgen niet. De geplande bezuinigingen op subsidies worden niet doorgevoerd en er komt meer geld voor groen en water.


Samen maken we Venlo
Onder dit motto startte Venlo in 2018 als een gemeente die toe was aan een stevige renovatie. De financiële uitdaging was groot en er lagen lastige dossiers, zoals jeugdzorg. Het college moest dan ook een aantal moeilijke beslissingen nemen. En dat is gelukt. Venlo is inmiddels financieel gezond en er kan extra geld naar specifieke wensen. Een deel van het positieve resultaat gebruiken we voor een coronafonds, waarmee een aantal wensen vanuit de raad - en daarmee de inwoners - worden uitgevoerd. Zoals een extra steuntje in de rug voor jongeren die het moeilijk hebben, een kickstartfonds voor verenigingen, beweegtoestellen in de openbare ruimte en extra aandacht voor ouderen.

“Het huis is op orde”, zegt wethouder Frans Schatorjé (Financiën). “We hebben de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd waar Venlo verder op kan bouwen. Bouwen aan meer woningen, maar ook aan een betere leefomgeving voor iedere Venlonaar. Op korte termijn, maar ook zeker voor de toekomst, bijvoorbeeld door het verduurzamen van vastgoed, scholen en schoolpleinen. We willen dat huis ook voor de toekomst beter beschermen. Daarom hebben we aandacht voor de problematiek rondom hoogwater en veranderende energievoorziening. We investeren ook stevig in de zorg, het onderwijs en innovatie in de regio, zodat we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden Een mooie basis voor de toekomst, wat ons betreft.”

Bouwen aan de wijken
Er wordt hard gewerkt aan beter wonen, werken en leven in Venlo. Lopende bouwprojecten zoals het Kazerne Kwartier en de Maaswaard worden met zorg afgemaakt. Om de leefbaarheid in verouderde buurten te verbeteren, richten we ons ook op wonen in erfgoed en het renoveren van oude panden. Bouwen aan de wijken betekent ook investeren in de omgeving en de bereikbaarheid. Er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur bij de haven, in de spoorondergang bij de Vierpaardjes en in het parkeerbeleid. En er komt geld voor riolering, groen en water. Samen met inwoners werken we aan klimaatwijkakkoorden en in een aantal wijken gaan we werken met specifieke buurtbudgetten.

Zorgen voor de inwoner
Extra aandacht komt er voor preventie. Een Jongeren Perspectief Fonds gaat jongeren met schulden helpen hier van af te komen. Er gaat extra geld naar de aanpak van laaggeletterdheid, om een grotere afstand tot de samenleving te voorkomen. En we bekijken hoe bijscholing, persoonlijke ontwikkeling en extra opleiding kan worden aangeboden in een Talentenacademie.

Ook investeren we in de onze jeugd met projecten als ‘Jongeren op gezond gewicht’ en de gezonde basisschool van de toekomst.

Hoogwater en veiligheid
Mensen moeten zich thuis en veilig voelen in Venlo. Dat staat altijd voorop. Om veiliger te kunnen fietsen komt er een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver en een aantal gevaarlijke punten wordt als eerste aangepakt. Dat hoogwaterbescherming nog hoger op de agenda moet, is afgelopen zomer wel aangetoond. Samen met partners kijken we naar de beste aanpak voor deze problematiek. Met een investering van 500.000 euro voor de zelfsluitende waterkering in Arcen wordt hiervoor een concrete stap gezet. Ook wordt er 500.000 euro extra gereserveerd om in Arcen, een toeristische parel, de ruimtelijke kwaliteit te upgraden. Hierbij wordt meteen onderzocht of er meekoppelkansen zijn op het gebied van hoogwaterbescherming.

(Ver)blijven in de Gemeente Venlo
Verblijven in een aantrekkelijk Venlo is steeds belangrijker; van “a place to buy” naar “a place to be”. Met het “Plan Binnenstad 2030” en beide centrumvisies als vervolg op het plan “Samen Vooruit”, gaan we verder om de centra van Venlo, Tegelen en Blerick voor de toekomst aantrekkelijker te maken voor onze ondernemers, inwoners en bezoekers. Extra aandacht gaat uit naar het Missiemuseum en de toeristische waarden van Steyl. En het college wil geld vrijmaken om ook op zondag de toeristische delen van de gemeente Venlo op te ruimen en schoon te maken.

"Een mooie begroting voor Venlo", volgens wethouder Schatorjé. “Dit college laat een gemeente achter die weer een stevige fundering heeft. Een volgend college kan verder bouwen en heeft echt weer iets te kiezen.”

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. De vergadering vindt plaats op 3 en 5 november.