VENRAY - Op woensdag 6 april ontving Erwin Janssen (50) uit Vredepeel de Bronzen waarderingspenning van de gemeente Venray. De penning werd hem uitgereikt door locoburgemeester Cor Vervoort.


Bestuurlijk betrokken

De heer Janssen is bestuurlijk zeer betrokken bij de Dorpsraad Vredepeel en het Dorpsraden Overleg Venray. In het verleden was hij onderdeel van de Werkgroep Nieuwe Balans en medezeggenschapsraadslid bij basisschool Regina Pacis in Vredepeel.

Secretariële functies

Ruim 11 jaar was hij secretaris voor de Dorpsraad Vredepeel en 7 jaar secretaris van het Dorpsraden Overleg Venray. Zijn inzet voor Vredepeel Nieuwe Balans (werkgroep om kerk te transformeren naar gemeenschapshuis en verkleinde kerk) bestond naast zijn secretaris-werkzaamheden uit het schrijven van het “Zelfsturingsplan”, wat een flinke klus was. Dit project is inmiddels afgerond en er staat een fantastisch mooi en functioneel gebouw.

Medezeggenschapsraadslid basisschool

Als medezeggenschapsraadslid van basisschool Regina Pacis was Erwin betrokken bij de fusie van de basisscholen van Vredepeel en Merselo.

Bronzen waarderingspenning

Het college van burgemeester en wethouders bedankt Erwin Janssen voor zijn inzet en constructieve bijdrage aan alle activiteiten voor met name Vredepeel en heeft daarom de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray toegekend.