VENLO - In de gemeente Venlo is buurtbemiddeling actief. De buurtbemiddelaars worden per jaar zo'n 150 keer ingeschakeld bij conflicten tussen buren. Vaak gebeurt dit met een succesvolle afloop. De Stichting is op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars. Mensen die uitkijken naar uitdagend vrijwilligerswerk zijn volgens de gemeente meer dan welkom.


Het begin is vaak klein

Een burenconflict begint vaak met iets onschuldigs en kleins. Zo kan het zijn dat de mensen zich ergeren aan het geblaf van de hond van de buren, de geparkeerde auto van de buurman, een tak die over de schutting hangt of geluidsoverlast in de zomer.

De coördinator Stichting Buurtbemiddeling Venlo, Eefje Peters, ziet de conflicten regelmatig voorbijkomen. Volgens haar durven mensen elkaar niet zo vaak meer aan te spreken als ze overlast hebben van de buren. Het komt vaak voor dat een opeenstapeling van kleine voorvallen uitmondt in een burenruzie. De Stichting probeert eigenlijk al in gesprek te zijn, vóórdat het conflict escaleert.

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers

Buurtbemiddeling is een landelijk initiatief van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). In de meeste gemeenten is er een organisatie die bemiddelt bij irritaties tussen buren.

Sinds 2008 is er zo' n organisatie aan het werk in Venlo. De buurtbemiddelaars zijn allemaal vrijwilligers. De gemeente Venlo heeft 17 buurtbemiddelaars, maar er zijn nog wel wat meer vrijwilligers nodig, volgens Eefje Peters. Dit moeten mensen zijn die stevig in hun schoenen staan. Tevens moeten ze onpartijdig en neutraal zijn en goed kunnen luisteren.

De bemiddelaars van de Stichting Buurtbemiddeling Venlo spreken niemand ergens op aan en delen ook geen straffen uit. Het doel is om de partijen weer met elkaar in gesprek te krijgen. Op het moment dat ze het conflict zelf oplossen, is de uitkomst veel duurzamer. Teven zijn de buren vaak blij als er weer een normaal contact is.

Conflict melden

Elke inwoner van Venlo kan een conflict met de buren melden via de site www.buurtbemiddelingvenlo.nl. Daarnaast komt het ook voor dat woningcorporaties, de gemeente of de politie mensen doorsturen naar de Stichting. De meldingen komen binnen bij de coördinator, Eefje Peters, die de meldingen bekijkt, een controle uitvoert of deze past bij de Stichting en daarna gaat bekijken welke bemiddelaar het best past bij het conflict.

De conflictbemiddelaars werken altijd als duo en gaan in eerste instantie altijd naar de melder. Daarna wordt er aangebeld bij de buren, waar men zich voorstelt en gevraagd wordt of men mee wil werken. De eerste reactie is vaak dat men niet met elkaar in gesprek wil. Maar het geeft de Stichting wel voldoening als beide partijen aan tafel gaan zitten en samen aan een oplossing willen werken.

De meldingen lopen sterk uiteen, waarbij het soms gaat om een onschuldige zaak. Hierbij valt te denken aan een tv die te hard staat om dat de buurvrouw slechthorend is. Maar daarnaast zijn er ook complexe meldingen. Het uiteindelijke doel is om de buren aan de praat te krijgen. Maar dan moeten beide partijen willen. Als één partij niet mee wil werken, kan buurtbemiddeling ook niets doen.

De hulp van de buurtbemiddeling is gratis. De vrijwilligers van de Stichting worden begeleid en krijgen allemaal een basiscursus buurtbemiddeling. Daarnaast is er 2 keer per jaar een kennisdelingsbijeenkomst.

Dit artikel staat op de site van de gemeente Venlo en is een verhaal uit de campagne AANPAKKEN.De gemeente Venlo vindt het van belang om de leefbaarheid en de veiligheid van de wijken en buitengebieden samen aan te pakken. Daarom vertelt de gemeente ook graag over de goede initiatieven van de inwoners van Venlo.