VENRAY - Als de gemeenteraad in mei instemt met de plannen, blijven beide Venrayse coffeeshops voorlopig op de huidige plek in het Henseniuskwartier.


Landelijke proef met coffeeshopketen

Een gedwongen verplaatsing binnen of buiten de gemeente is in elk geval tot 2029 niet aan de orde. De gemeente Venray wil eerst weten wat het resultaat is van een landelijke proef met een gesloten coffeeshopketen. Dit experiment, dat loopt tot en met 2028, moet uitwijzen of het cannabisbeleid in Nederland anders ingericht kan worden. Tegelijkertijd verandert de wet in Duitsland per 1 april en is bezit van cannabis er vanaf dat moment gelegaliseerd. Belangrijke redenen voor Venray om eerst deze ontwikkelingen te volgen. Wel houdt ze de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat het Henseniuskwartier een veilig en leefbaar deel van het centrum van Venray blijft.

Intentie verplaatsten coffeeshops veranderd

In juni 2023 sprak de gemeenteraad nog de intentie uit om minstens één van de twee coffeeshops uit het Henseniuskwartier te verplaatsen naar de rand van Venray. De burgemeester kreeg tevens de opdracht om met omliggende gemeenten te verkennen of een coffeeshop verplaatst kan worden naar een andere gemeente. De huidige ontwikkelingen zijn aanleiding om hier nu van af te zien.

De cannabismarkt is volop in beweging

Burgemeester Michiel Uitdehaag: “De cannabismarkt is op dit moment enorm in beweging. Wat doet de aanstaande legalisatie in Duitsland met vraag en aanbod in Venray? Gaan we een afname zien van het aantal Duitse klanten én auto’s dat door de buurt rijdt? Hoe succesvol blijkt straks het landelijk experiment? Als we nu inzetten op verplaatsen, gaan we voorbij aan deze ontwikkelingen. In de laatste cijfers zie ik bovendien dat het aantal klanten van de Venrayse coffeeshops afneemt. Ik wil dit eerst goed monitoren en op basis van die resultaten, samen met de raad, een keuze maken. Dat betekent dat we de situatie de komende jaren zo laten.” Wel past de gemeente het vestigingsbeleid voor coffeeshops aan. Daarmee wordt vrijwillige verplaatsing van coffeeshops naar de rand van Venray alvast mogelijk.

Het gaat beter met het Henseniuskwartier

Uit informatie van de politie en gemeente, inzichten van professionals en input van inwoners en ondernemers blijkt dat er minimale registraties zijn van criminele feiten in het Henseniuskwartier, zoals diefstal, vernielingen, rijden onder invloed en mishandeling. Het lage aantal neemt bovendien af ten opzichte van andere jaren. Ook de ervaren overlast in de buurt door bijvoorbeeld drugs- en drankgebruik, openbare dronkenschap of jeugdoverlast is afgenomen. Daarbij wel de kanttekening dat niet iedereen overlast meldt, waardoor dit mogelijk een verkeerd beeld geeft. Uitdehaag: “Ik ben erg tevreden met deze inzichten die een positieve ontwikkeling laten zien van de leefbaarheid en veiligheid in het Henseniuskwartier. Toch roep ik de bewoners op om overlast vooral te blijven melden. Alleen op die manier krijgen we een goed en eerlijk inzicht”. De gemeente wil voortaan elk jaar het veiligheidsbeeld in de wijk meten en dit bespreken met de gemeenteraad en met de begeleidingsgroep Henseniuskwartier. Zo houdt de gemeente de vinger aan de pols in de buurt en kan ze tijdig maatregelen treffen als dat nodig is.