VENRAY - Kan de Venrayse kermis in 2021 wél doorgaan? Die vraag stelt de gemeente Venray zichzelf. Om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn, worden er verschillende scenario’s onderzocht: een ruimer opgezette centrumkermis en een afgesloten kermis op de Wetteling. Eind mei, begin juni wil het college van B&W na uitvoerig overleg met betrokkenen tot een uitspraak komen. Als de coronamaatregelen dat toestaan natuurlijk.


Veilig en verantwoord

‘De kermis is belangrijk voor Venray. Het is een evenement waar onze inwoners en ondernemers een jaar lang naar uitkijken. En nu we hoopvolle signalen uit Den Haag krijgen, willen we goed voorbereid de zomer in’, zegt wethouder Jan Loonen. ‘Tegelijkertijd moeten we het alleen doen als het veilig en verantwoord kan.

Anders dan anders
In alle gevallen wordt het een andere kermis dan gebruikelijk. Als de kermis op de Wetteling en de Zuidsingel plaatsvindt, dan is het voordeel dat er beter aan crowd control kan worden gedaan en het relatief eenvoudig is om de geldende coronamaatregelen te handhaven. Het voorkeursscenario is en blijft echter een centrumkermis. ‘We hopen natuurlijk dat we in het centrum terecht kunnen. Dat zou ook goed zijn voor onze centrumondernemers die het toch al zwaar hebben na een jaar coronamaatregelen’, zegt Loonen. ‘Maar ook een centrumkermis wordt anders dan anders: we houden rekening met een verplichte looproute, met meer afstand tussen attracties en een strakke handhaving op de coronaregels en het aantal bezoekers. We verwachten dat het sowieso eenmalig is en dat we in 2022 weer een “normale” kermis kunnen organiseren.’

Kinderkermis bij Jerusalem
Omdat de kermis ruimer moet worden opgezet en het Gouden Leeuwplein op het moment vergroend wordt, komt daarom voor 2021 het grasveld achter Jerusalem in beeld, net als de Raadhuisstraat. ‘Dat kan natuurlijk wennen zijn, als er opeens kermisattracties in de buurt van je woning staan, terwijl dat andere jaren niet het geval was’, zegt Loonen daarover. ‘Daar houden we rekening mee in het scenario dat het gebied achter Jerusalem bij de kermis betrokken wordt. We hebben de kermismeester de opdracht gegeven om in dat scenario in dit gebied te kiezen voor enkel een aantal rustige attracties met weinig beweging en weinig lawaai, zoals de kinderkermis. Als inwoners van het gebied zich echter zorgen maken, wil ik ze vooral oproepen om die zorgen met ons te delen, dan gaan we samen in gesprek.’

Overleg met alle betrokkenen
De gemeente overlegt over de scenario’s met alle betrokkenen, zoals de hulpdiensten en de wijkraad en met de exploitanten, Venray Centraal en de Venrayse horeca. ‘Iedereen snakt naar een mooie kermis, maar iedereen weet ook dat het alleen maar veilig en verantwoord kan, met ook nadrukkelijk oog voor de omwonenden. Dat is ook de reden waarom we nu al alle omwonenden van beide locaties een brief hebben gestuurd om ze op de hoogte te stellen van deze ontwikkelingen’, benadrukt Loonen. Eind mei, begin juni besluit het college van B&W of de pogingen een kermis te organiseren worden voortgezet en zo ja, op welke locatie.