VENRAY - Afgelopen juni ontstond er ophef over de plannen om op drie locaties in de gemeente Venray huisvesting te realiseren voor ontheemden. Met ontheemden werd in die plannen bedoeld: Oekraïense vluchtelingen, asielvragers en statushouders. Daaraan toegevoegd de andere woningzoekenden, zoals bijvoorbeeld starters. Tijdens diverse bijeenkomsten heeft het college goed geluisterd naar de bezwaren en adviezen van de inwoners. Op 27 juni besloot de gemeenteraad dat de huisvestingsplannen moeten worden aangepast. De raad gaf het college in de vergadering nieuwe uitgangspunten mee.


Nieuwe uitgangspunten

Deze zomer is het college aan de slag gegaan met de nieuwe uitgangspunten. Dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig omdat de nieuwe uitgangspunten leiden tot nieuwe vragen. Er is een huisvestingsopgave voor specifieke doelgroepen. Die is onverminderd groot. Daarnaast is er ook een brede huisvestingsopgave voor onze eigen inwoners. Het college gaat daarom eerst in gesprek met de raad om gezamenlijk tot een nieuwe, heldere opdrachtformulering te komen.

Vervolgens vergadert de raad hierover in een openbare raadsvergadering. Pas daarna werken we de plannen verder uit en gaan we hierover met inwoners in gesprek.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het proces? Dan kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Natuurlijk informeren wij u ook hier over de stappen in dit proces.