VENRAY - Op vrijdag 25 juni reikte burgemeester Luc Winants een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Ernest Raedts (75). Dit doet hij tijdens de opening van de tentoonstelling “Venray uit het puin herrezen” in het Venrays Museum. De heer Raedts wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Raedts heeft een bijzondere staat van dienst als lid van het bestuur van het Venrays Museum, waarvan hij sinds 2003 voorzitter is. Vanaf 2017 is hij intensief betrokken geweest bij de nieuwbouw en herinrichting van het Venrays Museum op de huidige locatie. Een transitie van een heemkundehuis – ’t Freulekeshuus – naar een volwaardig museum, waarin ook andere cultuurhistorische verenigingen onderdak vinden. Op 25 juni wordt dit project afgesloten met de opening van de tentoonstelling.

Mede op initiatief van de heer Raedts is in 2018 een comité opgericht met als doel: het verrichten van onderzoek en documenteren van de geschiedenis van de wederopbouw en uitbreiding van Venray in de naoorlogse periode. Dit is onder meer tot uitdrukking gekomen in een tentoonstelling en een film over deze periode. De bijdrage van het museum en in het bijzonder van de heer Raedts, is daarbij van wezenlijk belang geweest.

De heer Raedts heeft te kennen gegeven dat hij in de loop van 2021 het voorzitterschap van het Venrays Museum graag wil overdragen. Deze Koninklijke onderscheiding bij de opening van de tentoonstelling is een mooie bekroning voor al zijn inspanningen. Tegelijkertijd is het een waardering voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het Venrays museum.

De tentoonstelling is tot 31 december 2021 in het Venrays museum te bezoeken.