VENLO - Dit jaar heeft burgemeester Antoin Scholten 26 gedecoreerden verrast met een telefoontje tijdens de traditionele lintjesregen. Eenentwintig inwoners van de gemeente Venlo mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen, vier inwoners ridder en één inwoner officier.


OFFICIER: de heer F. (Ferrens) Postma (75) uit Venlo
De heer Postma is sinds 1984 ondersteuner van diverse personen en instanties in Hongarije en Roemenië. Hij organiseerde en ondersteunde diverse diaconale acties, zoals voor de bouw van een school en een nieuwe keuken in een ziekenhuis.
Vanaf 1995 is de heer Postma lid van de redactieraad bij de wetenschappelijke tijdschriften Acta Neerlandica en Gerundium in Hongarije. Sinds 2008 is de heer Postma lid van de redactieraad bij het theologische tijdschrift Református Szemle in Roemenië.
De heer Postma heeft een hele grote staat van dienst als vrijwilliger bij de Stichting Schotanus te Franeker. De stichting onderzoekt de geschiedenis van het Friese geslacht Schotanus, waaruit veel vooraanstaande personen voortkwamen, zoals vijf hoogleraren. Postma schreef negen geannoteerde bibliografieën en een biografisch artikel, waarin hij talloze boeken en dissertaties bijeenbracht.
Daarnaast is hij een hele lange tijd adviseur bij het Museum Martena te Franeker. Hij geeft topstukken uit zijn eigen collectie in bruikleen en voorziet het museum van informatie voor de tentoonstellingen, met name over de geschiedenis van de Hongaren in Franeker en Friesland.
Van 1990 tot 2019 was de heer Postma bestuurslid (2010-2019) van en vrijwilliger bij de Vereniging Hebreeuws. Hij was tot 2001 redacteur van het tijdschrift Alef Beth en organiseerde mede de excursies. Daarnaast publiceerde hij diverse uitgaven, zoals 'Hebreeuws op straat' (2010) en organiseerde hij een symposium over het Hebreeuwse boek.
Van 1991 tot 2016 was de heer Postma redacteur bij het tijdschrift It Baeken, een uitgave van de Fryske Akademy in Franeker. Hij was daarnaast mede-auteur van het boek 'Auditorium Academiae Franekerensis' (1995), een bibliografie van alle publicaties van de Franeker Universiteit uit de periode 1585-1843. Hij ontdekte vele onbekende Friese teksten en transcribeerde verschillende types oud schrift vanuit het Grieks, Latijn en Hebreeuws.

De heer Postma ontving diverse onderscheidingen:
- De Erepenning voor Grensverleggend Onderzoek van de Bibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2010
- Het Gouden Kruis van Verdienste van de Hongaarse Staat in 2010.
- De onderscheiding Pro Cooperatione van de Academie van Wetenschappen te Debrecen, Hongarije in 2013.
- De Károli Medaille van de Károli Gáspár Universiteit te Boedapest, Hongarije in 2014.

RIDDER: de heer J.P.H. (Jos) van Ewijk (68) uit Venlo
De heer Van Ewijk is sinds 1993 medeoprichter en penningmeester van de Stichting Historische Publicaties Buun in Venlo. Buun is een cultuurhistorisch jaarboek in groot Venlo. In 2018 werd de Buun uitgeroepen tot ‘Venlonaer van ut jaor 2018’.
Vanaf 2005 is de heer Van Ewijk medeoprichter en penningmeester van de Stichting Stadsmunt Venlo. De stichting is opgericht om het betalingsverkeer gemakkelijker te maken, waarbij de munt gebruikt wordt als betaalmiddel bij grote evenementen. De heer Van Ewijk verricht hand-en-spandiensten in de periode van de uitgifte tot aan de inlevering van de munt. Bij de uitgifte is hij ook in de praktische uitvoering betrokken. Daarnaast draagt hij bij aan de verdeling van de opbrengst onder de goede doelen.
Sinds 2009 is de heer Van Ewijk penningmeester van het Dekenaat Venlo. Hij adviseert de 25 parochies van dit dekenaat over onder meer moeilijke financiële kwesties en bij beleggingen. Daarnaast begeleidde hij mede het proces van samenwerking en bestuurlijke federatie-vorming van de parochies. Ook zette hij zich in voor het proces rondom het herbestemmen of afbreken van de kerkgebouwen. Voorts draagt hij bij aan de financiële huishouding van de St. Martinusparochie, daar hij zich inzet voor de advisering en kascontrole van de St. Martinus-basiliek in Venlo.
Vanaf 2011 is de heer Van Ewijk secretaris van de Stichting tot steun van de Koninklijke Zangvereniging Venlona te Venlo. De stichting verleent financiële steun aan de zangvereniging.
Sinds 2017 is de heer Van Ewijk medeoprichter en penningmeester van de Stichting Saitoti te Venlo. De stichting stelt zich ten doel om de kinderen van de Masai te Tanzania onder meer de mogelijkheden te geven voor het volgen van een hogere opleiding. De stichting organiseert hiervoor benefietconcerten. De heer Van Ewijk zorgt dat de gelden rechtstreeks bij de beoogde projecten aankomen. Daarnaast promoot hij de stichting.
Van 1997 tot 2006 was de heer Van Ewijk penningmeester van de Stichting Sportsponsoring Tegelse Lawn Tennis Club in Venlo. Hij zette zich in voor de sportaccom¬modatie en de sportbegeleiding die door de stichting werden gefaciliteerd. Gesteld wordt dat mede door de inspanning van de heer Van Ewijk de jeugd in de regio kennis heeft gemaakt met de tennissport.
Van 1997 tot 2016 was de heer Van Ewijk penningmeester (tot 2006) en interim-voorzitter (periode onbekend) van de Koninklijke Nederlandse Tennis Bond (KNLTB), district Limburg. Hij was sinds 2006 lid en was voorzitter van de financiële commissie van de KNLTB. De commissie adviseert het bondsbestuur over de financiële vraagstukken, in het bijzonder de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.

RIDDER: de heer L.M. (Lei) Jansen (66) uit Velden
De heer Jansen is sinds 2001 bestuurslid (tot 2014) en voorzitter (sinds 2014) van de Jagersvereniging Velden. Hij vertegenwoordigt de vereniging, maar verricht ook de administratieve en secretariële werkzaamheden. Daarnaast zet hij zich in voor de pachtzaken, de vergunningen, de contracten, de verzekeringen en het verlengen van de wapenvergunningen.
Vanaf 2002 is de heer Jansen bestuurslid (tot 2005), voorzitter (sinds 2005) en tweede secretaris van de Wildbeheereenheid Arcen en Velden. Hij regelt de voorjaars-, zomer- en reewildtellingen. Daarnaast zet hij zich in voor het realiseren van de wildakkers voor de bevordering van de patrijzenstand, de pachtzaken en het overleg met diverse instanties/personen, zoals de overheid en de grondeigenaren. Ook is hij lid van de schadetafel (wildschade).
Sinds 2008 is de heer Jansen bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, afdeling Limburg. De jagersvereniging is een belangrijke stakeholder in de discussie over een breed gedragen faunabeleid in Limburg. Hij vertegenwoordigt Noord-Limburg in het bestuur. Daarnaast zit hij regelmatig de vergaderingen in Noord-Limburg voor. Ook zet hij zich in voor het voorkomen van de wildschade, het verbeteren van de biodiversiteit en de bitoopverbetering om op die manier de stand van de akkervogels, waaronder de patrijs, te verbeteren. Voorts draagt hij bij aan de veranderde positie van de jager in het faunabeheer.
Vanaf 2015 is de heer Jansen lid van de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Hij zet zich in voor de belangenbehartiging namens de afdeling Noord-Limburg. In de periode van 2001 tot 2005 was de heer Janssen raadslid van de gemeente Arcen en Velden.

RIDDER: de heer W.A.M. (Wim) Roeffen (73) uit Venlo
De heer Roeffen is sinds 1976 vrijwilliger bij de het Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus in Venlo. Hij is componist en tekstschrijver. Hij neemt deel aan de jaarlijkse Opus Jocus (liedjesavond) en won tientallen keren.
Daarnaast verzorgt hij sinds 1989 de blaasmuziekarrangementen voor de Venlose harmonie, de fanfare en de joekskapellen. Ook schrijft hij sinds 2000 de melodieën voor de Jocus Jeugd Liedjesconcours.
Vanaf 2006 is de heer Roeffen secretaris van en vrijwilliger bij het Muziekkapel Jongk Belaege in Venlo. Hij organiseert (mede) de optredens.
Van 1975 tot 1997 was de heer Roeffen vrijwilliger bij de joekskapel Kappes Kook in Venlo. Hij was hier dirigent, arrangeur en programmamaker.
Van 1984 tot 2015 was de heer Roeffen vrijwilliger bij de drum-brassband Voorwaarts Baarlo. Hij gaf muziekles. Daarnaast schreef hij de carnavalsmuziek, maakte hij de arrangementen en organiseerde hij het tweejaarlijkse concert. Ook was hij dirigent.
Daarnaast bracht hij de boekentrilogie Bekroënde Jocus Leedjes uit in 2014, 2015 en 2016. Ook is de heer Roeffen dirigent bij diverse joekskapellen en is hij componist en tekstschrijver voor diverse Limburgse artiesten. Een aantal van zijn liederen zijn vertaald en uitgebracht in het buitenland.

RIDDER: de heer H.M.N. (Henk) Vossen (75) uit Tegelen
De heer Vossen is sinds 1991 medeoprichter van en vrijwilliger bij de Tegelse Ondernemers Club. Hij organiseert (mede) de bijeenkomsten.
Vanaf 1996 is de heer Vossen bestuurslid (sinds 2005) van en vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging Zeepfabrikanten (NVZ) in Zeist. Hij was/is lid van diverse werkgroepen, zoals de pr-commissie.
Daarnaast is hij sinds 1998 bestuurslid van de NVZ-Nifim, de sectie van professionele reinigingsmiddelen en schoonmaakmachines.
Tevens is hij medeoprichter (1999) en voorzitter van de sectie producenten waarin extra aandacht wordt besteed aan de specifieke belangen van het mkb.
Sinds 1998 is de heer Vossen waarnemer in de raad van bestuur (tot 2015) en lid van de International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.) in Brussel. De vereniging zet zich in voor meer dan 1000 bedrijven uit 29 landen. Het merendeel van de fabrikanten in de sector wasmiddelen en onderhoudsproducten is vertegenwoordigd via het mkb. Hij was initiatiefnemer en oprichter van een specifieke groep binnen de A.I.S.E., namelijk de stuurgroep voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De stuurgroep zorgt ervoor dat bij elk initiatief van de vereniging rekening gehouden wordt met de behoeften van de kmo’s. Daarnaast zette hij zich in voor de herstructurering van de A.I.S.E. in 2016. De waarnemerszetel voor het mkb werd uitgebreid naar twee bestuurszetels. Tevens was hij lid van diverse werkgroepen. Thans is hij Supporting Corporate Member.
In de periode van 1997 tot 2020 was de heer Vossen voorzitter van de Stichting Limburgs Schutterij Museum te Steyl. Hij zorgde in 2008 na een grote brand mede voor de nieuwe huisvesting en vervanging van de collectie.
Van 1968 tot 2018 was de heer Vossen bestuurslid van en vrijwilliger bij de KNAC Nationale Autosport Federatie, sectie Rally (KNAF). Hij heeft diverse bestuurlijke functies vervuld binnen de federatie, zowel bij het sectiebestuur als bij de sectieleden, zoals de Rally Club Holland. Daarnaast is hij actief rallyrijder en is hij boegbeeld van de rallysport. Tevens ondersteunt hij de evenementen financieel om daarmee de ontwikkeling van jonge talenten en beginnende rallyrijders te bevorderen. Hij werd in 2018 als eerste (en enige) voor zijn actieve inzet beloond met de Gouden licentie.
Van 1996 tot 2017 was de heer Vossen bestuurslid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Hij was onder meer de woordvoerder van het Limburgs Schutterij Museum.

LID: de heer J.P.M. (Jan) Aerts (70) uit Venlo
De heer Aerts is sinds 1967 secretaris (1972) van en vrijwilliger bij Handbal Venlo. Hij was leider van de pupillen (1968-1978), was trainer van aspiranten (1969-1978), was organisator van de jeugdkampen en voorzitter van het jeugdbestuur (2005-2019). Voorts zet hij zich in voor de ledenadministratie.
Vanaf 1976 is de heer Aerts vrijwilliger bij de joekskapel Neet Um aan te Huure. Hij is hier zanger en saxofonist. Sinds 2003 is de heer Aerts barmedewerker bij de Stichting Zomerparkfeest.
Daarnaast is de heer Aerts vanaf 2015 vrijwilliger bij Taalcoaches Venlo. Hij geeft Nederlands aan anderstaligen en onderneemt daar ook activiteiten mee, zoals wandelen en fietsen en vanaf 2016 is de heer Aerts vrijwilliger bij de Stichting Venloop

LID: de heer H.J.W. (Huub) Faasen (72) uit Blerick
De heer Faasen is sinds 1974 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Toer- en Wielerclub (TWC) Olympia te Baarlo. Hij organiseert de wedstrijden en draagt bij aan het opbouwen en afbreken van het parcours. Daarnaast is hij technisch coördinator en wordt hij gezien als vraagbaak.
Vanaf 1990 is de heer Faasen organisator van de Jeugd Wandel Vierdaagse Venlo. Ook is hij vanaf 1990 vrijwilliger bij en bestuurslid van het buurthuis ‘de Waeg’ te Blerick. Hij draagt daar zorg voor het onderhoud en beheer van de kapel.
Sinds 2000 is de heer Faasen vrijwilliger bij de Wielervereniging Cycling Team Limburg Daar verzorgt hij wielerclinics en zet zich in als instructeur voor de scholieren. Ook is hij hoofd van de technische commissie.
Daarnaast is de heer Faasen vanaf 2010 vrijwilliger bij de Stichting Wieler- en Skateomgeving Herungerberg en draagt hij zorg voor het onderhoud en beheer en is hoofd technische dienst.

LID: mevrouw J.W. (Annie) Haenen-Hendrick (79) uit Venlo
Sinds 1996 is mevrouw Haenen vrijwilliger bij de H. Michaëlparochie. Zij is lid van de werkgroep diaconie en lid van de contactpersonengroep. Daarnaast zorgt zij voor de groenvoorzieningen.
Ook draagt zij zorg voor de verspreiding van de kerkelijke post en het samenstellen van het parochieblad. Daarnaast draagt zij bij aan de schoonmaak van de kerk en zet zij zich in als chauffeur naar de dienst voor ouderen die slecht ter been zijn. Voorts verricht zij hand-en-spandiensten.
Vanaf 2000 is mevrouw Haenen vrijwilliger bij en bestuurslid van de groenclub ‘ArcenVeldenGroen’. Zij organiseert activiteiten op het gebied van voedsel, tuinbouw, planten en bomen. Daarnaast is mevrouw Haenen sinds 2013 vrijwilliger bij de Kasteeltuinen Arcen, onderdeel van de stichting Limburgs Landschap. Zij is hier gastvrouw en gids. Verder is zij lid van het bloementeam en draagt zij zorg voor de groenvoorzieningen. Ook zet zij zich als promotor in tijdens beurzen en evenementen.
Van 1974 tot 1989 was mevrouw Haenen vrijwilliger bij en bestuurslid/penningmeester van de Groei en Bloei-afdeling, onderdeel van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) Noord-Limburg. Zij organiseerde de activiteiten, onder meer de jaarlijkse plantenbeurs. Van 1994 tot 1999 was mevrouw Haenen lid van de reiscommissie. Daarnaast heeft zij de tuinclub opgericht en organiseerde zij de tuinkeuringen.

LID: de heer T.H.J. (Theo) Hagens (65) uit Venlo
De heer Hagens is sinds 1981 penningmeester (tot 1996) van en vrijwilliger bij het Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles. Hij was tot 1996 lid van de Raad van Elf. Hij was ceremoniemeester en organiseerde, plande en begeleidde het programma en de evenementen van de Raad van Elf en het prinselijke trio. Daarnaast was hij afgevaardigde bij de Samenwerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe en de fiscale commissie van de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge. Ook zette hij zich in voor de oprichting van een joekskapel en was hij lid van de muziekcommissie. Voorts was hij voorzitter (1995-2005) en lid (2005-2012) van de prinsencommissie, penningmeester van de jubileumcommissie (2017- 2018) en is lid van de Oeles senaat (sinds 2011). Hier vervult hij onder meer rollen in de reis- en eetcommissie.
Vanaf 2016 is de heer Hagens penningmeester van de Stichting Tegele Laef in Tegelen. De stichting stelt zich ten doel om diverse culturele activiteiten te ontplooien in en voor de Tegelse gemeenschap.
Daarnaast is de heer Hagens sinds 2017 penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Limburgs Schutterij Museum in Steyl. Hij ondersteunt de kassadienst, muntverkoop en horeca bij de evenementen.
In de periode van 1986 tot 2001 was de heer Hagens penningmeester van de Stichting De Langsten Daag Tegele in Tegelen. De heer Hagens zette zich onder meer in voor de sponsorwerving en de kassabemanning.
Van 2012 tot 2016 was de heer Hagens penningmeester van de Stichting Huis van de Wijk D'n Bongerd in Tegelen. Hij onderhandelde onder meer met diverse zorgaanbieders.
Van 2016 tot 2019 was de heer Hagens penningmeester van de Stichting Hockeysport Venlo en zette zich in voor de sponsorwerving.

LID: de heer H.M.H. (Bertil) Hoezen (58) uit Belfeld
De heer Hoezen is sinds 1980 vrijwilliger bij en bestuurslid (1982-1995) van de Voetbalvereniging Belfeldia in Belfeld. Hij adviseert het bestuur. Daarnaast begeleidde hij van 1980 tot 1990 diverse jeugdteams. Ook heeft hij zich van 2003 tot 2007 ingezet als scheidsrechter. Voorts was hij van 2008 tot 2018 lid van diverse projectgroepen.
Vanaf 2009 is de heer Hoezen bestuurslid en sinds 2012 voorzitter van de Stichting Wijkoverleg Dorpsraad Belfeld.
In de periode van 1992 tot 2009 was de heer Hoezen bestuurslid van de Carnavalsvereniging De Belhamels in Belfeld. Hij fungeerde als ceremoniemeester van de Boerenbruiloft en was lid van diverse commissies.

LID: de heer H.L.F. (Henk) Holthuijsen (80) uit Blerick
De heer Holthuijsen is sinds 2003 vrijwilliger bij het Vastelaovesgezelschap De Wortelepin in Blerick. Hij is wagenbouwer en specialist in het constructie- en laswerk. Daarnaast maakt hij de attributen. Ook is hij jurylid bij de jaarlijkse optochten en is hij chauffeur.
Vanaf 2009 is de heer Holthuijsen vrijwilliger bij het gemeenschapshuis 't Raodhoes in Blerick. Hij is beheerder van het sleutelplan en klusjesman.
Sinds 2010 is de heer Holthuijsen lid van de technische commissie van het toneelgezelschap de Sociëteit de Flarussen in Blerick. Hij zet zich in voor de bouw en het onderhoud van de decors.
In de periode van 1999 tot 2010 was de heer Holthuijsen voorzitter van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging Blerke in Blerick. Hij organiseerde mede de activiteiten en verzorgde het vervoer. Daarnaast zette hij zich in voor de sponsorwerving en het bouwen van de carnavalswagen.
In de periode van 2004 tot 2015 was de heer Holthuijsen chauffeur van de spelersbus van de jeugd van de voetbalvereniging VVV Venlo. Hij vervoerde de spelers van en naar huis bij trainingen en wedstrijden.

LID: de heer P.M.W. (Paul) Huver (73) uit Blerick
De heer Huver is sinds 2010 secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Recreatief Dierenpark Auxiliatrix Venlo ‘Onze Beestenboel’. Hij zet zich in voor het onderhoud van het gebouw, de verzorging van de dieren en de fondsenwerving. Daarnaast verzorgt hij de communicatie met de vrijwilligers.
Vanaf 2015 is de heer Huver bestuurslid van de vereniging LETSkringMoos te Venlo. LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem. Dit betekent dat op lokaal (of regionaal) niveau een groep mensen zich bundelt om een ruilsysteem voor eigen doeleinden te ontwikkelen. Binnen dit systeem kunnen alle mogelijke diensten en goederen worden geruild. De heer Huver verzorgt mede het secretariaat en is algemeen bestuurslid. Daarnaast ondersteunt hij de leden bij hun werk.
Van 1986 tot 2006 was de heer Huver voorzitter (tot 1994) van en vrijwilliger bij de Stichting Jongerenkerk Venlo. Hij verrichtte hand-en-spandiensten voor de jongerenkerk. Daarnaast was hij medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk.
Van 1988 tot 2018 was de heer Huver voorzitter (sinds 1994) van en vrijwilliger bij de Stichting Wijkblad PUNT, voorheen het Kontaktblad Lambertus te Venlo. De stichting is in 1994 officieel opgericht. De heer Huver fungeerde als redacteur. Daarnaast nam hij interviews af, maakte hij foto's en schreef hij een vaste rubriek. Ook zette hij zich in voor de fondsenwerving en de jaarlijkse collecte. Voorts redigeerde hij de aangeleverde artikelen en notuleerde hij tijdens de vergaderingen.

LID: mevrouw J.P.A.A. (Joke) Janssen-van Beek (55) uit Venlo
Mevrouw Janssen is sinds 1997 voorzitter (sinds 2003) van en vrijwilliger bij de Stichting Wijkoverleg VenloOost. Mevrouw Janssen vervult een verbindende rol tussen de bewoners, de gemeente en de diverse maatschappelijke organisaties. Daarnaast is zij lid van diverse themagroepen, zoals de themagroep verkeer en veiligheid. Ook organiseert en coördineert zij diverse projecten en fungeert zij als vraagbaak. Voorts verzorgde zij informatie over drugspreventie op de basisscholen en zette zij zich in 2017 mede in voor het wijkontwikkelingsplan.
Vanaf 2010 is mevrouw Janssen collectecoördinator voor de Stichting Alzheimer Nederland te Venlo.
In de periode van 1995 tot 1997 was mevrouw Janssen voorzitter van de Buurtvereniging de Börgemeisterkes. Daarnaast zette mevrouw Janssen zich in de jaren negentig in voor het Platform Venlo-Oost.

LID: de heer M.M.H. (Martin) Janssen (74) uit Venlo
De heer Janssen is sinds 1991 bestuurslid (1991-2004) en voorzitter (2004-heden) van de Trim- en Loopvereniging Tegelen. Hij organiseert mede de evenementen en is wedstrijdsecretaris. Daarnaast leidt hij de wekelijkse trimgroep en diverse wandelingen.
Van 1997 tot 2019 was de heer Janssen medeorganisator van en wedstrijdsecretaris bij de jaarlijkse Océ loop in Tegelen. Hij digitaliseerde het inschrijfproces en de registratie van de loop- en finishtijden.
Van 2003 tot 2015 was de heer Janssen mantelzorger/ondersteuner voor zijn schoonmoeder. Hij bracht haar dagelijks naar haar echtgenoot in het hospice en droeg zorg voor de boekhouding. Sinds haar opname in een zorgcentrum voerde hij ook de gesprekken met de verzorgers en deed hij de was tot haar overlijden in 2015.
Van 2005 tot 2018 was de heer Janssen voorzitter (2011-2018) en penningmeester (2005-2011) van de Vereniging van Eigenaren van het schip aan de Watermunt te Tegelen. Hij handelde alle klachten, reparaties en offertes af.

LID: de heer G.J. (Gerard) Kempen (71) uit Tegelen
De heer Kempen is sinds lange tijd lid van en vrijwilliger bij Transport en Logistiek Nederland (TLN), voorheen o.a. NOB Wegtransport. Hij zet zich in voor de belangen van het wegvervoer in Nederland, toegespitst op de markt internationaal geconditioneerd vervoer. Daarnaast ontwikkelde TLN in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland de verkeersles ‘dode hoek’. Hij geeft deze les, samen met zijn chauffeurs, aan de basisschoolkinderen in de regio Venlo. Vanaf 1973 is de heer Kempen lid van en vrijwilliger bij TVM Verzekeringen, thans Coöperatie TVM U.A. hij geeft advies en zet zich in voor de verkeersveiligheid. Daarnaast draagt hij bij aan het preventieplan.
Sinds 1995 is de heer Kempen vrijwilliger bij het Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles in Tegelen. Hij was Prins Carnaval. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten en verzorgt hij (mede) het vervoer van onder meer de decors en de licht- en geluidsinstallaties. Tevens is hij sponsor. Vanaf 1995 is de heer Kempen vrijwilliger bij de Sociëteit Oeles Prinsen van Tegelen. Hij geeft advies en verricht hand-en-spandiensten. Daarnaast organiseert hij mede de evenementen en zet hij zich in voor de sponsorwerving. Tevens is hij sponsor.
Sinds 1996 is de heer Kempen (mede-)initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Garde Tegeliers in Tegelen. Hij initieerde de uitreiking van de Tegeliersplúum voor een persoon die veel betekend heeft voor de Tegelse gemeenschap op cultureel- en maatschappelijk gebied.

LID: de heer J.J.F. (Jan) Knorr (88) uit Blerick
De heer Knorr is sinds 1951 tweede secretaris (1962-1973, 1985-1991) en secretaris (1974-1975) van en vrijwilliger bij het Blericks Mannenkoor. Hij zet zich in voor de donateursactie en is archivaris. Daarnaast organiseert hij mede de activiteiten.
Vanaf 2000 is de heer Knorr mantelzorger voor zijn echtgenote. Hij helpt bij het douchen en aankleden. Daarnaast verzorgt hij het huishouden en de boodschappen. Ook begeleidt hij haar bij onder meer ziekenhuisbezoeken.
Daarnaast is de heer Knorr bezorger bij een lokale maaltijdservice.

LID: de heer H.J. (Henk) Lommen (65) uit Velden
(Deze Koninklijke onderscheiding wordt postuum uitgereikt).
De heer Lommen was van 1989 - 1993 en 2004 – 2020 bestuurslid (tot 1993 en 2004-2012) van en vrijwilliger bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, district Venray-Venlo. Hij organiseerde onder meer mede de solistenwedstrijden.
Van 1991 tot 2020 was de heer Lommen bestuurslid (tot 2003) van en vrijwilliger bij de Koninklijke Fanfare Velden. Hij was tambour-maître (plaatsvervanger van de dirigent) en mentor voor de jeugdleden. Daarnaast was hij lid van diverse commissies, zoals de beleidscommissie en de instrumentencontrolecommissie. Tevens organiseerde hij (mede) de jubileumactiviteiten en zet hij zich in voor de werving van de jeugdleden. Voorts coördineerde hij de inzameling van het oud papier en het instrumentenvervoer.
Van 2009 tot 2020 was de heer Lommen medeoprichter en secretaris van de Stichting Dorpsraad Velden. Hij fungeerde als aanspreekpunt voor de dorpsbewoners. Daarnaast zette hij zich in voor diverse projecten. Tevens droeg hij bij aan de realisatie, coördinatie en distributie van de jaarlijkse uitgave van de kalender met daarop de belangrijke dorpsevenementen.

LID: de heer P.P.J. (Paul) Lücker (74) uit Steyl
De heer Lücker is sinds 1973 bestuurslid (tot 2012) en vicevoorzitter (circa dertig jaar) van en vrijwilliger bij de Harmonie Sempre Avanti in Tegelen. Hij zette zich in voor de fusie tussen de Harmonie Eendracht Tegelen en de Harmonie Voorwaarts in 2002. Daarnaast initieerde hij de Prelude, het jaarlijkse carnavalsconcert in samenwerking met het Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles. Ook is hij presentator bij de concerten. Voorts is hij sinds 2012 voorzitter van de senaat en van de mentorgroep.
Vanaf 1975 is de heer Lücker lid van de raad van commissarissen van en vrijwilliger bij de Venlo Eindhoven Zweefvlieg Club, tot 2016 de Venlose Zweefvlieg Club. Hij is vlieginstructeur. Daarnaast heeft hij sinds zijn pensionering een leidende rol in het doordeweekse vliegbedrijf. Ook houdt hij toezicht op de algemene veiligheid en is hij lid van de clubhuiscommissie.
Sinds 1990 is de heer Lücker initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Vrienden van Sempre Avanti in Tegelen.

LID: de heer S.F.A. (Sander) Mattheijssen (39) uit Blerick

De heer Mattheijssen is sinds 1995 vrijwilliger en secretaris sinds 2010, van de oud-adjudanten sociëteit en vrijwilliger bij het Vastelaovesgezelschap De Wortelepin in Blerick. Hij richtte de jeugdafdeling mede op en organiseerde mede de jeugdvastelaovend.
Vanaf 2000 is de heer Mattheijssen vrijwilliger bij de Omroep Venlo. Hij is redacteur, programmamaker, verslaggever en presentator. Daarnaast was hij lid van het jongerenprogramma.
Sinds 2001 is de heer Mattheijssen initiatiefnemer, medeoprichter, zaakvoerder, voorzitter (2003-2017) van en vrijwilliger bij het Groët Venloosch Vastelaovesgezelschap De 3-kes te Venlo. Hij ondersteunt de huidige voorzitter en verricht hand-en-spandiensten.
Vanaf 2015 is de heer Mattheijssen voorzitter van de Stichting Laeve de 3! in Venlo. De stichting organiseerde mede het BCL-carnavalstreffen in 2016.
Sinds 2018 is de heer Mattheijssen voorzitter van de stichting SPAN te Blerick. SPAN organiseert voor de jeugdprinsen en -prinsessen een ‘podiummiddag’.
Van 1998 tot 2009 was de heer Mattheijssen vrijwilliger bij de voetbalvereniging SV Blerick. Hij was lid en voorzitter van de activiteitencommissie. Hij organiseerde onder meer mede het jaarlijkse meerdaagse kamp.
Van 2001 tot 2007 was de heer Mattheijssen bestuurslid van de Stichting Marcato Mondial in Blerick. Hij droeg bij aan de organisatie van het multiculturele festival te Blerick. Van 2001 tot 2009 was de heer Mattheijssen bestuurslid van de Stichting BlariaCultura in Blerick.
Van 2006 tot 2010 was de heer Mattheijssen initiatiefnemer en bestuurslid van het evenement Bliërick Blief Boëte in Blerick.
Van 2011 tot 2016 was de heer Mattheijssen bestuurslid van en vrijwilliger bij MKB Limburg, afdeling Venlo. Hij was stuurgroep lid van de businessclub. Daarnaast organiseerde hij (mede) de netwerkbijeenkomsten.
Van 2011 tot 2017 was de heer Mattheijssen bestuurslid van de Stichting Venlonaer van het Jaor.
Van 2012 tot 2014 was de heer Mattheijssen mede uitgever en co-auteur van het carnavalsboek voor Nederland en Vlaanderen.
Van 2013 tot 2014 was de heer Mattheijssen bestuurslid pr en campagne van de VVD Limburg. Daarnaast was hij ook initiatiefnemer en organisator Expositie Vastelavond in Groot Venlo.
Van 2015 tot 2016 was de heer Mattheijssen initiatiefnemer en voorzitter van het BCL-carnavalstreffen 2016. Hij organiseerde mede het project, dat onder meer bestond uit een expositie, een symposium en een cd-presentatie.
Daarnaast zet de heer Mattheijssen zich in voor de Stichting Carnavalsmuseum te Venlo.

LID: de heer J.H.J.M. (Jan) Schatorie (70) uit Belfeld
De heer Schatorie is sinds de jaren zeventig bestuurslid muziekzaken (1986-2006) van en vrijwilliger bij de Harmonie Kunst na Arbeid te Belfeld. Hij is lid van de muziekraad, de dirigentencommissie en diverse werkgroepen. De muziekraad stelt de muzikale jaarprogramma's vast. Daarnaast is hij sinds 1986 tweede dirigent. Ook gaf hij muzieklessen aan de leerlingen van de harmonie.
Vanaf 1980 is de heer Schatorie vrijwilliger bij de Blaaskapel de Hölter Brök in Belfeld. Hij is dirigent en voorzitter van de muziekraad. Hij leidt de repetities en optredens. Daarnaast verricht hij hand-en-span diensten.
Vanaf 2013 is de heer Schatorie vrijwilliger bij het verenigingsgebouw van de NS te Venlo.

LID: mevrouw C.W.H. (Trinet) Schell-Hendriksen (71) uit Belfeld
Mevrouw Schell is sinds 2015 vrijwilliger bij Informatie & Advies Belfeld. Het I&A helpt burgers in hun contacten met instanties, zoals de gemeente, de woningbouwvereniging en de verzekeringsmaatschappijen. Zij houdt spreekuren en maakt de bezettingsschema's. Daarnaast onderhoudt zij het contact met de Stichting Leergeld.
Vanaf 2016 is mevrouw Schell bestuurslid van de Stichting Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld. Zij neemt deel aan de afstemmingsvergaderingen met andere hulporganisaties en onderhoudt de contacten. Daarnaast geeft zij advies op het gebied van hulpvragen.
Van 1998 tot 2004 was mevrouw Schell penningmeester (sinds 1999) van en vrijwilliger bij de Vrouwen Adviescommissie voor de Woningbouw in Tegelen.
Mevrouw Schell fungeerde als afgevaardigde bij de bewonerscommissie van de Woningstichting Sint Urbanus in Belfeld.
Van 2001 tot 2019 was mevrouw Schell bestuurslid (sinds 2007) van en vrijwilliger bij de Gehandicaptenraad, afdeling Belfeld, sinds 2007 genaamd de Stichting Gehandicaptenraad Venlo. Zij is ervaringsdeskundige en coördineerde (mede) het samengaan van de diverse lokale gehandicaptenraden. Daarnaast beoordeelde zij de bouwtekeningen op toegankelijkheid. Ook was zij lid van de gemeentelijke werkgroep woningaanpassingen.

LID: de heer P.E.J. (Piet) Schouwenberg (74) uit Belfeld
De heer Schouwenberg is sinds 1970 bestuurslid (1980-2004) van en vrijwilliger bij de Parochie St. Urbanus te Belfeld, sinds 2004 genaamd de Parochiefederatie De Beste. Hij is coördinator van het Kapelke van Geloë in Belfeld. Daarnaast is hij lector en koster. Ook is hij verantwoordelijk voor de collectanten.
Vanaf 1988 is de heer Schouwenberg bestuurslid (sinds 2008) van en vrijwilliger bij de Toneelvereniging Sjabloon te Belfeld. Hij is coördinator van de decorcommissie.
Van 1988 tot 2016 was de heer Schouwenberg vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Belhamels in Belfeld en was lid van het boerebroelofsgezelschap.

LID: de heer G.G.M. (Frits) Seelen (66) uit Venlo
De heer Seelen is sinds 2011 voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Gemeenschapshuis De Windmeule in Venlo. Hij zette zich in voor de (financiële) reorganisatie en de werving van de vrijwilligers en organiseerde mede de activiteiten voor de vrijwilligers. Daarnaast is hij lid van het huurdersoverleg en is hij sleutelbeheerder. Ook droeg hij zorg voor de verbouwingen van de diverse ruimtes in het gebouw. Hij was (mede) verantwoordelijk voor de offertes, tekeningen en fondsenwerving. Voorts verricht hij hand-en-spandiensten en organiseert hij mede de activiteiten.
Vanaf 2015 is de heer Seelen lid van de Klankbordgroep gemeentelijk beleid gemeenschapsaccommodaties, thans de Stichting Maatschappelijke Accommodaties Venlo.
Van 1986 tot 2012 was de heer Seelen secretaris (sinds 2003) en ad-interim-voorzitter (gedurende aantal maanden) van en vrijwilliger bij het Vastelaovesgezelschap de Törvers in Venlo. Hij was lid van de medaille-, jubileum- en 11+-commissie. Daarnaast was hij voorzitter van de fietscommissie en de commissie Benders Boétegewoeëne Boétezitting. Van 1998 tot 2015 was de heer Seelen voorzitter van de Oud Prinsen Club, sinds 2015 een commissie van de VG de Törvers. Hij organiseerde mede de activiteiten en de attenties.

LID: mevrouw J.J.M. (Ans) Thissen-Bouten (86) uit Venlo
Mevrouw Thissen is sinds 1974 vrijwilliger bij de stichting Algemene Hulpdienst Venlo. Zij coördineerde de hulpvragen in de wijk en begeleidde hulpbehoevenden naar arts afspraken. Nu zet zij zich in voor mensen uit de buurt en in de verzorgingshuizen.
Vanaf 1977 is mevrouw Thissen vrijwilliger bij de Tennisclub de Kaetelberg in Venlo. Zij maakt deel uit van de kantinecommissie en ondersteunt bij de activiteiten.
Sinds 1979 is mevrouw Thissen vrijwilliger bij het zorgcentrum De Beerendonck in Venlo. Zij helpt wekelijks bij het uitserveren van de koffie en ondersteunt een bewoner bij onder meer de boodschappen.
Vanaf 1980 is mevrouw Thissen penningmeester van en vrijwilliger bij de volksdansvereniging van de stichting sociaal en cultureel werk in Venlo. Zij draagt zorg voor de opening, sluiting en schoonmaak van de zaal.
In de periode van 2008 tot 2020 was mevrouw Thissen vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Venlo-Blerick. Zij was lid van de werkgroep lief en leed. Zij was het aanspreekpunt voor de regiobezorger voor de distributie van het ledenblad waarvoor zij ook de adreslabels verzorgde.
Daarnaast ondersteunt mevrouw Thissen de ouderen in het appartementsgebouw waar zij woont met onder meer de boodschappen en onderhoudt zij de entree, het trappenhuis en het plantsoen.

LID: de heer W.G.A. (Wil) Verspaij (57) uit Lomm
De heer Verspaij is sinds 1989 voorzitter van en vrijwilliger bij de Hengelsportvereniging HSV De Karper in Lomm. Hij verzorgt het secretariaat. Daarnaast initieerde hij de cursussen voor de jeugdleden en zet hij zich in voor het onderhoud van het terrein en de vijver.
Vanaf 1995 is de heer Verspaij bestuurslid (2005-2013) van en vrijwilliger bij de Rooms Katholieke Parochie H. Antonius te Lomm. Hij is lector en collectant (sinds 2018). Daarnaast was hij tot 2018 lid van het kerkkoor Schola Cantorum en organiseerde hij mede de activiteiten.
Sinds 2005 is de heer Verspaij bestuurslid (2009-2013) van en vrijwilliger bij de Harmonie St. Antonius Lomm. Hij is coördinator en contactpersoon bij de concerten van André Rieu. Daarnaast zet hij zich in voor het instrumentenbeheer en -onderhoud. Ook zette hij zich van 2017 tot 2019 in voor het muziek¬onderwijs op de lokale basisschool. Vanaf 2006 is de heer Verspaij vrijwilliger bij de Stichting Promotieclub Harmonie Sint Antonius Lomm. Hij zet zich in voor de donateurs- en sponsorwerving en is verantwoordelijk voor de reclame.

LID: de heer L.C.A. (Leon) Versteilen (66) uit Venlo
De heer Versteilen is sinds 1975 vrijwilliger bij de R.K. Voetbalvereniging Venlosche Boys. Hij was tot 1980 jeugdleider. Daarnaast was hij lid van de toernooicommissie en fungeerde hij tot 1985 als kantinemedewerker. Ook zet hij zich sinds 1990 in voor de ICT-diensten en de leden¬administratie (2015-2021). Voorts is hij lid van de financiële commissie en ondersteunt hij de G-afdeling.
De heer Versteilen is medeoprichter en vanaf 1990 voorzitter (sinds 2000) en penningmeester (sinds 2005) van en vrijwilliger bij de Joekskepèl Schots en Scheif in Venlo. Hij is sinds 1990 muzikaal leider. Daarnaast schrijft hij de muziekpartijen. Ook beheert hij de sociale media en de website.
Sinds 2017 is de heer Versteilen penningmeester van het collecte-comité Groot Venlo van het Fonds Gehandicaptensport. Hij bereidt de jaarlijkse collecte (mede) voor en onderhoudt de contacten met de sponsoren.