VENRAY - Meer woningen bouwen en ervoor zorgen dat de goede woningen gebouwd worden. Dat is de ambitie die de gemeente Venray in het Omgevingsprogramma Wonen uitspreekt. Op dinsdagavond 25 januari wordt het programma behandeld door de commissie wonen. Op dinsdag 15 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het Omgevingsprogramma Wonen.


Meer betaalbare woningen

Wethouder Jan Jenneskens is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die op de schouders van de gemeente ligt: ‘We hebben te maken met grote problemen op de woningmarkt. Daarom pakken we als gemeente de regie. Meer betaalbare woningen in alle kernen, dat is het doel.’

Sociale en middeldure huur, betaalbare koop

Het Omgevingsprogramma Wonen is de uitwerking van het ambitiedocument dat de gemeenteraad in 2021 vaststelde. ‘De gemeenteraad spreekt daarin ook de heldere ambitie uit dat er een trendbreuk nodig is. Dat we echt moeten sturen op betaalbare woningen. Als college ondersteunen we dat. Starters, senioren: vrijwel alle doelgroepen worden geraakt door de problemen op de woningmarkt. Die lossen we alleen op door volop aan de slag te gaan om te zorgen voor meer betaalbare woningen.’ Meer sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen zijn volgens het college nodig om de woningmarkt van het slot te krijgen.

Volkshuisvesting

De gemeente is van plan om meer dan voorheen te gaan sturen op de juiste woningen. ‘Maar’, zo benadrukt Jenneskens, ‘de gemeente bouwt zelf geen woningen. Dus we zijn afhankelijk van heel veel partners.’ Daarom is de gemeente van plan om Wonen Limburg, andere ontwikkelaars en bouwers, zorgaanbieders en ook inwoners om tafel te zetten om de juiste versnelling in gang te zetten. ‘Ook de dorps- en wijkraden krijgen een belangrijke rol. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat we in Venray van de woningmarkt echt weer volkshuisvesting willen gaan maken.’

Verduurzaming

Een ander belangrijke ambitie van de gemeente is de snelle verduurzaming van de woningvoorraad. ‘Er ligt een gigantische klimaatopgave in ons land, maar zeker ook in Venray. Alle energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Dat betekent dat we ook volop in moeten zetten op isolatie van woningen. Energiebesparing is immers niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor de portemonnee van de individuele huiseigenaar. Ook hier willen we samen met onze inwoners volop verder mee aan de slag.’