VENLO - In opdracht van het college van B en W heeft onderzoeksbureau BMC Advies een exploitatieonderzoek naar het Missiemuseum in Steyl uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om het museum toekomstbestendig te maken.

Op woensdag 5 oktober 2022 werden de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. De belangrijkste conclusie: het Missiemuseum presenteert een unieke collectie in een bijzonder ensemble en er is veel potentie voor (verdere) doorontwikkeling. Het komt nu echter onvoldoende uit de verf door gebrek aan menskracht en middelen. Zonder structurele financiële hulp komt het voortbestaan van het museum in gevaar.

Uitkomsten

Uit het onderzoek blijkt dat het Missiemuseum van toegevoegde waarde is voor de gemeente Venlo. Er zijn volop kansen voor (verdere) samenwerking met andere musea, ook op het gebied van collectieve promotie en marketing. Eén van de aanbevelingen luidt om de museale prestatie te verbeteren door de inzet van beroepskrachten. Ook is extra aandacht nodig voor de huisvesting van het museum. Tot slot stelt de onderzoeker dat een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie noodzakelijk is om het museum toekomstbestendig te maken.

Vervolg

Het onderzoeksrapport wordt bezien in het relatie met het proces rondom de doorontwikkeling van Kloosterdorp Steyl. Het college van B&W heeft inmiddels een begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Besluitvorming hierover wordt verwacht in november 2022.

Bekijk op de kaart