VENRAY - Op donderdag 9 september reikt burgemeester Luc Winants een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Mark Schapendonk (69) tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Werkgroep Venray Dementie Vriendelijk. Vanwege zijn bijzondere, intensieve en betrokken inzet op zowel lokaal en regionaal niveau, heeft de koning het besluit genomen om Mark Schapendonk te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Actief op vele fronten

De heer Schapendonk zet zich al vanaf 1971 in voor diverse vrijwilligersorganisaties:

  • Hij begon als jongerenbegeleider bij Jeugdkring St. Jan in Vught.
  • In 1976 werd hij voorzitter en medeoprichter van wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke in Veltum. In 1987 werd hem “Het zilveren Schöpke” uitgereikt als blijk van waardering voor zijn vele verdiensten voor het sociaal-maatschappelijk leven in de wijk Veltum.
  • In 2019 ontving hij “De bronzen Piëlhaas” van carnavalsvereniging De Piëlhaas voor zijn vele maatschappelijke verdiensten.
  • Ook was hij jarenlang actief als afdelingsvoorzitter en lid van de raadscommissie van D66, afdeling Venray.

Grote inzet in zorg- en welzijn

Maar vooral zijn enorme inzet in het domein van zorg- en welzijn, zowel op lokaal als regionaal niveau zijn van grote betekenis. Mark Schapendonk was en is nog steeds betrokken bij de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hij stond aan de wieg van de ketenzorg dementie in Noord Limburg. Hij fungeerde hier als kartrekker van het programma Hulp bij Dementie. Ook na zijn pensionering bleef hij nog steeds betrokken als adviseur en mentor van de ketenregisseur.

Daarnaast heeft Mark Schapendonk zich jarenlang ingezet als voorzitter van Alzheimer Nederland afdeling Noord Limburg met als speerpunten de totstandkoming van zes Alzheimercafe’s en werkgroepen “Dementievriendelijke gemeenten” in Noord-Limburg.

Hij was de kartrekker bij de voorbereidingen en realisatie van het Logeerhuis Kapstok Venray waar hij onder andere bestuursvoorzitter was en tot op de dag van vandaag actief is als adviseur van het bestuur.

Mark Schapendonk is voorzitter en oprichter van de Werkgroep Venray Dementie Vriendelijk. Deze werkgroep maakt zich sterk voor een dementievriendelijk Venray, waar mensen met dementie zo lang en zo volwaardig mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Aan dit programma hebben zich inmiddels vele maatschappelijke partners gecommitteerd.

Op 9 september neemt Mark Schapendonk afscheid als voorzitter werkgroep Venray Dementie Vriendelijk in de Schouwburg van Venray. Tijdens dit afscheid ontvangt hij zijn onderscheiding.