VENLO - In de gemeente Venlo komt een tunnel onder de spoorweg ‘de Vierpaardjes’. Voor de aanleg van deze spoorwegonderdoorgang is het nodig dat meerdere woningen worden gesloopt. De gemeente moet deze kopen of onteigenen om het plan uit te kunnen voeren. Het is de gemeente niet gelukt om de woningen te kopen. Het grootste deel van de eigenaren verzet zich tegen een onteigening.


In de eerste 4 onteigeningsprocedures die aan de rechtbank zijn voorgelegd, heeft de rechter beslist dat de bezwaren van de eigenaren tegen de onteigening niet slagen en de gemeente deze woningen mag onteigenen.

De rechtbank vindt dat de gemeente genoeg heeft gedaan om de huizen vrijwillig aan te kopen. Dat is niet in alle gevallen gelukt omdat de gemeente en een aantal eigenaren het stevig oneens zijn over de prijs. Daarom wordt nu in het vervolg van de onteigeningsprocedure bij de rechtbank bepaald wat die prijs moet zijn.