BERGEN - Met leedwezen heeft de gemeente Bergen kennis genomen van het overlijden van de heer C.W.H.M. Klaverdijk, oud-burgemeester van Gemeente Bergen (L).


De heer Klaverdijk is per 1 januari 1988 tot burgemeester benoemd. Per 1 oktober 2011 is de heer Klaverdijk met pensioen gegaan.

Hij was een sterke persoonlijkheid en dwong respect af bij al degenen die met hem van doen hadden. Hij was standvastig en recht door zee, betrokken bij het wel en wee van zijn inwoners en zijn medewerkers. Hij was gedreven en stond voor wat hij vond dat gedaan moest worden.
Persoonlijke aandacht in situaties waarin mensen door ingrijpende gebeurtenissen op hun kwetsbaarst zijn vond hij heel belangrijk.
De heer Klaverdijk heeft in de méér dan 23 jaren dat hij in onze gemeente burgemeester was, zijn stempel op zaken gedrukt. Niet alleen in de eigen gemeente, maar ook in de regio en grensoverschrijdend.

'Hij heeft enorm veel betekend voor onze inwoners. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij dit verlies' aldus de Gemeente Bergen.