VENRAY - Meer bouwen en sneller bouwen. In de kern Venray, maar ook in de dorpen. Dat is de ambitie van het college van B&W van de gemeente Venray.


Woonwensenonderzoek

Maar het college vindt ook dat inwoners daarover moeten kunnen meepraten. Dat zegt woonwethouder Jan Jenneskens: ‘We willen, meer dan voorheen, luisteren naar de wensen van onze inwoners. Dat betekent: bouwen waar vraag naar is. Daarom vinden we het belangrijk dat onze inwoners kunnen meepraten over onze woningbouwplannen.’ Om dat te bereiken lanceert de gemeente Venray een woonwensenonderzoek.

Wensen en dromen

De gemeente wil graag aan de slag met woningbouw in alle kernen van de gemeente en gaat in het najaar het woonbeleid opstellen. Hiervoor wil de gemeente aansluiten bij de wensen en dromen van inwoners. Niet alleen om vast te stellen waar de woningen moeten worden gebouwd, maar ook om te kijken naar welke types en welke prijsklassen behoefte is en wat de belangrijkste factoren zijn die het wonen in de gemeente Venray de moeite waard maken. ‘We sluiten natuurlijk aan bij de resultaten van de Omgevingsvisie’, zegt Jenneskens daarover, ‘maar we willen nu heel concreet van onze inwoners weten op welke plek in welke buurt en in welke woning ze het liefst in de toekomst willen wonen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen!’

Vragenlijsten

De vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met Wonen Limburg, de huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden en wordt uitgevoerd door de Stec Groep. De vragenlijst kan online tot en met 20 september worden ingevuld. Ook zijn papieren formulieren op het gemeentehuis en bij de bibliotheek Venray te vinden. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek.