VENLO - Provincie Limburg heeft de Subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2021 – 2022 nog opengesteld tot 30 december 2022. Tot dan is het mogelijk voor amateursportverenigingen om subsidie aan te vragen voor het opleiden van jeugdtrainers.

Zo wil Provincie Limburg een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder.

Dit past bij de ambitie van de Provincie Limburg om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te maken. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn, zeker voor onze jongeren. Sport en bewegen zorgt namelijk voor een gezonde fysieke en psychische ontwikkeling. Jeugdtrainers spelen een belangrijke rol bij het binden van jongeren aan sport en hun vereniging. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 500,00 euro per amateursportorganisatie.

Voorwaarden

Om subsidie te kunnen aanvragen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit zijn de belangrijkste:

  • Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door de jeugdtrainer(s) namens een amateursportorganisatie te worden gevolgd;
  • Subsidie is enkel mogelijk voor opleidingen die aansluiten bij niveau 1, 2 of 3 van de Kwalificatiestructuur Sport;
  • De opleiding dient uiterlijk binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking met succes te zijn afgerond;
  • De kosten voor de opleiding zijn gemaakt in de periode tot maximaal drie maanden vóór de datum van ontvangst van de aanvraag.

Subsidie aanvragen

Uiterlijk 30 december 2022 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen. Lees hier meer informatie over het aanvragen van deze subsidie en alle voorwaarden of bekijk de video.