BLERICK - De gemeente werkt aan een veilig Venlo. ‘Aanpakken’ vormt daarbij de basis voor het optreden tegen criminaliteit en overlast. Cameratoezicht is één van de middelen die we succesvol inzetten.


De recente incidenten zijn aanleiding om per direct camera’s te plaatsen bij het Sint Hubertusplein en de Alberdingk Thijmstraat. In eerste instantie is dit voor drie maanden; hierna vindt een evaluatie plaats om te kijken of de inzet verlengd moet worden.

De inzet van cameratoezicht heeft in verschillende wijken van de gemeente Venlo positief effect bewezen. Cameratoezicht heeft een preventieve werking en is ondersteunend in het opnemen van veelvoorkomende criminaliteit. Zoals bijvoorbeeld drugsoverlast, fietsendiefstallen en vernielingen. We nemen de klachten zeer serieus; Met gericht cameratoezicht hebben we oog voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Venlo maakt al sinds 2000 gebruik van cameratoezicht. De camera’s zijn vaak een extra hulpmiddel voor handhavers. De kans om een tijdens een verstoring van de openbare orde sneller te reageren of bewijzen te verzamelen wordt hierdoor vergroot.