VENLO - De gemeente Venlo heeft een nieuwe strategische koers waarin een toekomst met een (bescheiden) bevolkingsgroei en een sterke Europese oriëntatie centraal staan.


In 2040 vestigen nieuwkomers zich in Venlo en er is ruimte gekomen voor nieuwe economische verdienmodellen om ons ook in de toekomst van werk en inkomen te voorzien. Daarnaast is er een nieuwe relatie ontstaan met onze inwoners en tussen inwoners onderling. Een stad van actieve mensen.

We hebben ervaren hoe een helder, maar vooral ook scherp toekomstbeeld sturend kan zijn voor de richting van de ontwikkeling van Venlo en voor onze regio. In veel opzichten doet Venlo het veel beter dan vergelijkbare gemeenten. Venlo heeft de toekomst omarmd en de regio heeft Venlo omarmd als een volwaardige centrumstad.

De visie Venlo 2030 sloot (10 jaar geleden) af met een manifest, een boodschap aan ons zelf, aan de inwoners van Venlo. Het strategisch perspectief voor 2040 is bijgesteld, maar het manifest is hetzelfde gebleven.

Manifest

We keken achterom, want dat is de traditie.
We werkten op schrale grond, handelden aan de grenzen.
We verstonden alle talen, spraken het dialect.
We schuilden in de armen van de Maas.
Maar kijk om je heen.
Kijk, een stad van glas en groen, van roze zusters en containers.
Van knooppunten en kunstenaars. Van tomaten en techneuten.
Kijk naar mij. Ik ken jouw naam, jij de mijne:
Broeders, met een gastvrij hart. En iedereen is welkom.
En nu, nu kijken we vooruit.
Wij zijn op weg. Van een stad aan de grens, naar een stad in het midden.
Hier hebben we ruimte, hier ligt onze kans. Hier kunnen we maken wat we willen.
Voedsel zonder afval. Energie uit licht. Hier kweken we ideeën, hier maken we de toekomst.
Want wij, wij kijken vooruit.
Venlo. Wij zien het voor ons.