BELFELD - Maandag 29 augustus starten de werkzaamheden voor het vervangen van de duiker Schelkensbeek onder de Rijksweg Zuid in Belfeld. De Rijksweg Zuid is vanaf maandag 29 augustus 6.30 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Werkzaamheden

Na een intensieve voorbereiding door een bouwteam van Waterschap Limburg, Heijmans Infra BV en gemeente Venlo wordt een nieuwe betonnen duiker aangelegd met een diameter van 1,20m. De oude duiker blijft hierbij nog in gebruik. Nadat de nieuwe duiker klaar is wordt de oude duiker verwijderd. De huidige gemetselde duiker die de Schelkensbeek verbindt met de Maas is tijdens het hoog water van vorig jaar juli instabiel geworden. Na het hoog water is de duiker tijdelijk hersteld en is de weg weer gedeeltelijk opengesteld.

In overleg met Waterschap Limburg wordt de nieuwe duiker voorzien van afsluiters om goed beschermd te zijn bij eventueel hoog water. Aan de Maaszijde wordt tevens een begin gemaakt met het verbreden van het fietspad in kader van het regionale project ‘Fietsen langs de Maas’.

Na vervanging van de duiker en het herstel van het wegdek wordt er ook nieuw asfalt aangebracht. Om het werk zo efficiënt en veilig mogelijk uit te voeren is de Rijksweg Zuid in zijn geheel afgesloten voor verkeer vanaf maandag 29 augustus 6.30 uur. Fietsers kunnen wel door, maar moeten ter hoogte van de werkzaamheden afstappen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november.

Werkzaamheden A73 Roermond - Venlo

In september en oktober vinden er tijdens drie weekenden ook onderhoudswerkzaamheden op de A73 plaats. Deze werkzaamheden vinden zoveel mogelijk ’s nachts plaats. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Op dit moment is de noodzaak om de duiker onder de Rijksweg Zuid te vervangen zeer hoog, waardoor het noodzakelijk is deze werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren.

De hulpdiensten kunnen bij eventuele calamiteiten gebruik maken van de snelweg A73, ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden op de A73.