VENRAY - De gewone dwergvleermuis heeft woensdag 12 april een nieuw huisje gekregen. Een aantal leerlingen van het Raayland College heeft speciaal voor deze beschermde diersoort vleermuiskasten gemaakt. Reden hiervoor is de geplande sloop van een deel van het gebouw waar de beestjes nu nog wonen.

Sloop deel Raayland College en nieuwbouw Focus Spectrum

De sloop van de gebouwen bij het Raayland College staat gepland rond de aankomende zomervakantie. Op die manier hebben de leerlingen minder overlast van de werkzaamheden. Het gaat om de sloop van de bouwdelen C (voormalige Boschveldcollege), D (voormalige conciërgewoning) en E (tuinderskas). Een klein deel van gebouw C wordt behouden en opgeknapt. Op het vrijkomende terrein wordt halverwege 2024 gestart met de bouw van een nieuwe school voor Focus en Spectrum. De nieuwe school voor speciaal onderwijs zal naar verwachting in de zomer van 2025 klaar zijn. Vooruitlopend op de sloop wordt in de maand mei aan de zijde van de St. Antoniusstraat een klein deel van de bestaande muur verwijderd. Op die plek komt een nieuwe transformator van Enexis. Deze vervangt de oude die in het huidige schoolgebouw zit.

Vleermuizen

In 2022 werden bij het fauna en flora-onderzoek vleermuizen ontdekt in de te slopen gebouwen van het Raayland College. Een vleermuis is een beschermde diersoort en daarom moet er tijdens de sloop een tijdelijk onderkomen worden gemaakt voor deze beestjes. De ecoloog van de gemeente heeft een aantal derdejaars HAVO en VWO leerlingen van het Raayland College tijdens een gastles meer verteld over het beschermen van de natuur. Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het maken van de vleermuiskasten. Om de vleermuizen te stimuleren om te vertrekken, zijn er al gaten gemaakt in de spouw van de oude gebouwen. De nieuwe vleermuiskasten hangen nu hoog op een muur van het Raayland College die niet gesloopt gaat worden. Ook komen er kasten op een aantal huurwoningen van Wonen Limburg, vlakbij de school. Bij de nieuwbouw worden maatregelen genomen zodat het gebied verblijfplaatsen voor vleermuizen behoudt in of rondom het nieuwe schoolgebouw.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen bij het Raayland College is te vinden op de website van de gemeente: www.venray.nl/raayland-focus-spectrum