VENRAY - Wethouder Jan Loonen heeft vrijdag 12 februari aangifte gedaan bij de politie Limburg wegens smaad en laster tegen de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor publicaties op de site Venray Transparant.


Volgens de wethouder zijn de anonieme publicaties, onder meer over het dossier Loobeekdal, gebaseerd op onwaarheden.

Het college van B en W van Venray is het eens met de aangifte van Loonen, omdat door de berichtgeving van Venray Transparant ook het handelen van de gemeente in een kwaad daglicht wordt gesteld en daarmee de gemeente Venray schade wordt berokkend.

Wethouder Jan Loonen: “Het aanhoudend moedwillig iemand beschuldigen van onwaarheden is ontoelaatbaar en verhindert dat een gekozen wethouder zijn werk kan doen. Het ondermijnt mijn functioneren en daarmee het openbaar bestuur.”

De gemeenteraad van Venray heeft eerder deze week het bureau Berenschot opdracht gegeven om te onderzoeken of wethouder Loonen in het dossier Loobeekdal alle integriteitsregels in acht heeft genomen. Loonen: “De uitkomsten daarvan zullen in alle transparantie aantonen of ik zuiver heb gehandeld.”