ROERMOND/VENLO - Recent heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in de zaak over de ontwikkeling in het gebied Parc Zaarderheiken, waarbij onder meer een 18-holes golfbaan wordt aangelegd en de Annahoeve wordt ontwikkeld tot clubhuis.


Dassen
Diverse milieuorganisaties willen dat de werkzaamheden gestaakt worden in verband met aantasting van het leefgebied van de daar aanwezige dassen. Zij stellen dat de werkzaamheden leiden tot schade aan de foerageer- en leefgebieden van de das en dat de provincie had moeten onderzoeken of ook voor de werkzaamheden die geen betrekking hebben op de verbouwing van het clubhuis een ontheffing had moeten worden verleend. Volgens de provincie is alleen een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig voor de ontwikkeling rondom de Annahoeve, welke ook is verleend. De overige werkzaamheden kunnen zonder vergunning worden uitgevoerd.

Oordeel voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de natuurrapporten voldoende blijkt dat foerageergebied verloren gaat. Of deze ingreep in het foerageergebied zodanig is dat de dassen in het gebied hun burcht zullen verlaten, is niet onderzocht. Volgens de voorzieningenrechter is deze informatie wel nodig voordat kan worden geconcludeerd dat geen ontheffing nodig is voor de overige werkzaamheden. Het besluit is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende zorgvuldig voorbereid. De voorzieningenrechter schorst dan ook het bestreden besluit (de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming) tot 2 weken nadat de provincie op de bezwaren van de milieuorganisaties heeft beslist. Dat wil dus zeggen dat de vergunning tijdelijk niet meer in werking is.

Wat betekent dit?
Deze schorsing betekent dus dat er geen ontheffing geldt totdat er een nieuw besluit hierover is genomen. De voorzieningenrechter heeft geen verbod opgelegd op het uitvoeren van werkzaamheden. Werkzaamheden die vóór de nieuwe besluitvorming worden uitgevoerd dienen, vanwege de geschorste ontheffing, echter in overeenstemming te zijn met de Wet natuurbescherming. Of dat het geval is, betreft dan een handhavingszaak.