VENLO - Vanaf 4 juli kunnen inwoners van de provincie Limburg voor informatie over studiefinanciering en studieschulden ook terecht in Venlo. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent dan een servicebalie bij de bibliotheek.

(Oud-)studenten en ouders kunnen daar langsgaan met vragen.

Na Maastricht is Venlo nu de tweede stad in Limburg waar DUO een servicebalie opent. Bij de servicebalie kunnen (aankomende) studenten terecht met al hun vragen over studiefinanciering. Daarnaast kunnen oud-studenten met vragen over hun studieschuld of met terugbetalingsproblemen hier geholpen worden. De DUO medewerkers kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het online aanvragen van studiefinanciering.

DUO en de bibliotheek gaan deze samenwerking aan, omdat zij (oud-)studenten meer persoonlijke ondersteuning willen bieden. Bijvoorbeeld wanneer zij er zelf online niet uitkomen of wanneer hun persoonlijke situatie hier om vraagt.

De DUO servicebalie is iedere donderdag geopend in de bibliotheek van Venlo, Begijnengang 2. Van 10.00 – 12.00 uur op afspraak en van 13.00 – 16.00 uur zonder afspraak. Bezoekers kunnen een afspraak maken via duo.nl/servicekantoor.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.