MAASTRICHT - Met een speciale pagina in het Gouden Boek eert de Provincie Limburg alle zorgverleners, hulpverleners en iedereen die in Limburg actief heeft bijgedragen de coronacrisis en de gevolgen ervan te bestrijden. Het is daarmee niet alleen een eerbetoon aan zorgverleners in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, thuiszorg of huisartspraktijken, maar ook aan politie, brandweer, boa’s, ondernemers, onderwijsgevenden en andere functionarissen en burgers die de maatschappij onder moeilijke omstandigheden draaiend hebben gehouden.


Onder deze speciale pagina staan vier handtekeningen. Gouverneur Johan Remkes ondertekende namens de Provincie Limburg. De voorzitters van de Veiligheidregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord, respectievelijk Annemarie Penn-te Strake en Antoin Scholten hebben hun handtekening onder de pagina in het Gouden Boek gezet. Oud-gouverneur Theo Bovens, die begin dit jaar het plan opvatte voor deze pagina in het Gouden Boek, zette eveneens zijn handtekening.

De laatste alinea van de tekst in het Gouden Boek luidt:
‘Een groot appèl werd gedaan
op degenen die de crisis bestreden;
specifiek op zorgverleners, hulpverleners
en op allen die Limburg draaiende hielden.
Generiek op alle Limburgers’

Gouden Boek

In het Gouden Boek van de Provincie Limburg worden speciale gebeurtenissen gememoreerd, zoals bezoeken van het Koninklijk Huis, ontvangsten van staatshoofden of bijzondere jubilea.