ROERMOND - Waterschap Limburg gaat met twee projecten bij de Roer aan de slag. Er staat een baggerproject op stapel en een project gericht op oeverversterking, ter hoogte van de Voorstad Sint Jacob. Voor omwonenden en belangstellenden is er woensdag 28 juni a.s. een Inloopmiddag van 16.00 tot 19.00 uur in de ECI-Centrale, ECI 4A in Roermond.

Voor wat betreft de baggerwerkzaamheden, gaat het waterschap de Roer aan de slag tussen de Bisschop Lindanussingel en de ECI-centrale. Dit is nodig omdat de Roer zand meeneemt dat zich benedenstrooms in Roermond afzet. Het slib hoopt zich op voor de waterkrachtcentrale en belemmert de doorstroming van het water. Hierdoor werkt de ECI-centrale niet goed. Om dit zand weg te kunnen halen, wordt de Roer tussen de sluisdeuren en de ECI-centrale drooggelegd. Aanwezige vissen worden gevangen en elders uitgezet. Met klein materieel gaat het waterschap ter hoogte van de bovenstroomse sluisdeuren de Roer in, om het zand eruit te halen.

Oeverversterking
Het tweede project bestaat uit het herstellen van de oevers van de Roer. Dit gaat gebeuren ter hoogte van de Voorstad Sint Jacob, tussen Groot Hellegat en de Maria Theresiabrug. De oever op dit tracé is aan het afkalven. In het verleden is daarom een deel van traject al opgeknapt. Nu gaat het waterschap ook de rest aanpakken. Om de oevers te herstellen gaat het waterschap stortstenen aanbrengen in de Roer.

Planning
Het waterschap is van plan om de baggerwerkzaamheden te starten in het najaar van 2023. Deze datum is gekozen om de overlast voor lokale ondernemingen en bewoners tot een minimum te beperken. Bovendien valt deze periode buiten het broedseizoen. Voor wat betreft het oeverherstel, denkt het waterschap aan eind 2024, begin 2025.

Inloopmiddag
Tijdens de gratis toegankelijke inloopmiddag vertelt het waterschap meer over deze twee projecten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: C.deVilder@waterschaplimburg.nl.
tot en met tot en met 23 juni, onder vermelding van: voor- en achternaam en e-mailadres.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het project Baggeren Roer of de Oeverversterking? Scan dan de QR-code* of kijk op de website van Waterschap Limburg via www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt.
Bellen of mailen met omgevingsmanager i.o. Casper de Vilder kan ook: 0681436588, C.deVilder@waterschaplimburg.nl.