NOORD-LIMBURG - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 27 mei een streekbezoek aan Noord-Limburg. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Venlo, Bergen en Venray. Het streekbezoek staat in het teken van positieve gezondheid. Tevens komt de invloed van corona op de streek gedurende het afgelopen jaar ter sprake.


De regio Noord-Limburg heeft zich ten doel gesteld de gezondste regio van Nederland te worden. Dit is vastgelegd in de RegioVisie voor de komende twintig jaar. De ambitie is dat de gemeenschap zowel lichamelijk als mentaal gezond is, beschikt over een veilige leefomgeving en een goede kwaliteit van leven en werken. Er is aandacht voor gezonde voeding, voldoende natuur, maar ook voor een gezonde balans tussen werk en privé met ruimte voor vrije tijd, cultuur en zingeving. Al deze facetten worden samengevat in de term ‘positieve gezondheid’.

Het Koninklijk Paar bezoekt als eerste de gemeente Venlo, waar het concept positieve gezondheid nader wordt toegelicht door vertegenwoordigers van het regionaal bestuur, het bedrijfsleven, de zorg en wetenschap in de regio. Tijdens een markt voor gezonde voeding en innovatieve landbouw spreekt het Koninklijk Paar met bedrijven en organisaties uit de omgeving. Vervolgens ontmoeten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima diverse inwoners. Met hen gaan ze in gesprek over zingeving en cultuur en de betekenis daarvan voor hun gezondheid. Ook de rol van vrijwilligerswerk komt in de gesprekken aan bod.

In de gemeente Bergen staat tijdens een wandeling het belang van ontspanning en natuur centraal. Medewerkers van het Limburgs Landschap informeren over natuurbeheer en gebiedsontwikkeling in de streek. Bewoners vertellen daarnaast over de leefbaarheid en veiligheid aan de oevers van de Maas. Afsluitend bezoekt het Koninklijk Paar de gemeente Venray. Hier zijn de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren het centrale thema. Professionals benoemen de taboes die heersen rond mentale gezondheid en leggen uit hoe zij jongeren ondersteunen in de aanpak ervan. Jongeren vertellen tot slot aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hoe zij hun mentale problemen bespreekbaar leren maken en hoe dit bijdraagt aan hun positieve gezondheid.

Tijdens het streekbezoek worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen. De locaties die tijdens het bezoek worden bezocht, worden niet vooraf aangekondigd om groepsvorming te voorkomen en anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.