LIMBURG - Het Rode Kruis biedt tijdens een crisis hulp en ondersteuning aan mensen in nood. Onze vrijwilligers ondersteunen momenteel op opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Vanwege het groeiend aantal vluchtelingen zoekt het Rode Kruis in Noord- en Midden-Limburg nieuwe vrijwilligers.

Opvang Oekraïners

Voor de opvang van vluchtelingen die in Nederland aankomen, hebben we meerdere Humanitarian Service Points ingericht. De vluchtelingen worden er ontvangen met iets te eten en soms een korte medische check. Ook richten we op dit moment in verschillende gemeenten opvangcentra in en hebben we een informatielijn geopend voor de mensen die zijn getroffen door het conflict. Bovendien helpen we bij de particuliere opvang bij gastgezinnen in Nederland.

Hulp in Noord- en Midden-Limburg

In de gemeente Bergen en Horst ondersteunt het Rode Kruis de doorstroomlocaties. Oekraïense vluchtelingen verblijven hier maximaal 72 uur, waarna zij naar een locatie voor langere termijn gaan. Ook ondersteunen we bij de langdurige opvang in verschillende Noord- en Midden-Limburgse gemeentes. Onze vrijwilligers ondersteunen op deze locaties bij de ontvangst van vluchtelingen, met een (mobiele) EHBO-post, bieden een luisterend oor en helpen met hand- en spandiensten.

Extra vrijwilligers nodig

Door een toenemend aantal hulpvragen neemt het beroep op de vrijwilligers toe. Het Rode Kruis in Noord- en Midden-Limburg zoekt daarom dringend nieuwe vrijwilligers om als hulpverlener of met ondersteunende diensten te helpen. Ervaring of een vooropleiding is niet nodig. Iedereen is welkom om te solliciteren. We zoeken voornamelijk vrijwilligers die we meteen kunnen inzetten voor ondersteunende diensten. Denk hierbij aan de uitgifte van kleding, een luisterend oor bieden aan slachtoffers, een locatie inrichten en eventuele voedseluitgifte.

Meteen vrijwilliger worden? Meld je aan via de website: https://www.rodekruis.nl/noord-en-midden-limburg/vacatures/