NEDERLAND - In 2022 voldeed 44 procent van de volwassenen aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. De helft van alle volwassenen deed voldoende aan matig intensieve inspanningen, zoals fietsen, tuinieren of zwemmen. 78 procent deed voldoende bot- en spierversterkende oefeningen, zoals hardlopen of voetballen. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM.


Om te voldoen aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen elke week minimaal tweeënhalf uur aan activiteiten doen die tenminste matig intensief te noemen zijn, zoals fietsen of zwemmen, en dat verspreid over meerdere dagen in de week. Ook moeten ze minstens twee keer per week activiteiten doen die de botten en spieren versterken, zoals hardlopen.

Meer mannen wekelijkse sporter

In 2022 voldeden ongeveer evenveel mannen als vrouwen van 18 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijnen Meer mannen deden voldoende matig of zwaar intensieve activiteiten, terwijl meer vrouwen voldoende activiteiten deden die botten en spieren versterken. Meer mannen (52 procent) dan vrouwen (49 procent) sportten iedere week.

Van 75-plussers voldoet 1 op de 3 aan Beweegrichtlijnen

Van alle volwassenen voldeden 75-plussers het minst vaak aan de Beweegrichtlijnen: 29 procent. Van de 18- tot 35-jarigen voldeed 48 procent aan deze richtlijn. In deze leeftijdsgroep gaf 63 procent aan wekelijks te sporten, onder degenen mensen van 75 jaar of ouder was dat met 31 procent het laagst.


Meer mensen met hbo- of universitaire opleiding voldoen aan de Beweegrichtlijnen

Van de 25-plussers met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, voldeed 49 procent aan de Beweegrichtlijnen, en zei 65 procent dat ze iedere week sportten. Van degenen die maximaal basisonderwijs of vmbo hebben afgerond, voldeed 35 procent aan deze richtlijnen, en gaf 30 procent aan elke week te sporten. Ook als we rekening houden met leeftijd zien we dat meer mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding aan de Beweegrichtlijnen voldeden, en aangaven wekelijks te sporten.


Minder Nederlanders voldoen aan Beweegrichtlijnen

De overheid heeft als doel gesteld dat in 2040 75 procent van de Nederlandse bevolking aan de Beweegrichtlijnen voldoet. Toen de Beweegrichtlijnen in 2017 werden ingevoerd, voldeed 47 procent van de volwassenen hieraan. In 2022 was dat 44 procent . Het percentage volwassenen dat voldeed aan het onderdeel (tenminste) matig intensieve inspanningen was in 2022 ook lager dan in 2017. Er deden in 2022 wel iets meer 18-plussers voldoende bot- en spierversterkende activiteiten dan in 2017. Het deel van de volwassenen dat zei iedere week te sporten bleef ongeveer gelijk.


Bron: CBS